Rättsfall från Högsta förvaltningsdomstolen

Skattereduktion för rotarbete i bostadsrätt – HFD, mål nr 2459-15

Områden: Inkomstskatt (Tjänst)

Datum: 2016-03-29

Dnr: 131 99592-16/111

Högsta Förvaltningsdomstolens dom den 28 januari 2016, mål nr 2459-15

Förhandsbesked angående inkomstskatt

Sammanfattning

HFD har fastställt Skatterättsnämndens förhandsbesked att rätt till skattereduktion föreligger endast för utgifter för arbeten som utförs på delar av ventilationskanaler och rökkanaler som finns innanför bostadsrättslägenhetens golv, väggar och tak. Högsta förvaltningsdomstolens dom bekräftar Skatteverkets ställningstagande Skattereduktion för rotarbete – särskilt om bostadsrätt (2014-02-20 ,dnr 131 99400-14/111)

Referat

Skatterättsnamnden (SRN) fick en ansökan där NN ville få besked om reparation av ventilationskanaler och rökkanaler som hör till en bostadsrätt uppfyller villkoren för skattereduktion i 67 kap. 13 b § inkomstskattelagen (IL).

NN har en bostadsrättslägenhet där hon avser att reparera en ventilationskanal och en rökkanal som hör till lägenheten. Kanalerna tjänar endast hennes lägenhet och det är hon som har underhållsansvar enligt bostadsrättsföreningens stadgar. Kanalerna ska renoveras för att en eldstad och en köksfläkt ska kunna installeras.

SRN fann i sitt förhandsbesked den 27 mars 2015 (dnr 95-14/D) att rekvisitet ”i lägenhet” i 67 kap. 13 b § IL ska tolkas restriktivt. Skattereduktion kan därför endast medges för sådant arbete som utförs på delar av kanalerna som kan hänföras till vad som finns innanför lägenhetens golv, väggar och tak.

Sökande överklagade förhandsbeskedet. HFD fastställde förhandsbeskedet.

Skatteverkets kommentar

Högsta förvaltningsdomstolens dom är i överensstämmelse med Skatteverkets tillämpning och ställningstagande. Domen bekräftar Skatteverkets inställning när det gäller ventilationskanaler och rökkanaler. Domen bekräftar även vår inställning när det gäller övriga arbeten i bostadsrätter såsom arbete med vatten- och avloppsledningar och elledningar.

Referenser

67 kap. 13 b § inkomstskattelagen

NJA 2015 s. 566

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...