SKVs ställningstaganden

2017-01-17 Konsumtion ombord, mervärdesskatt

Datum: 2017-01-17

Områden: Mervärdesskatt

Dnr: 131 427575-16/111

1 Sammanfattning

Varor som omsätts ombord på fartyg i utrikes trafik är omsatta utomlands utom vid sådana resor som sker inom EU. Vid resor inom EU ska endast sådan försäljning av varor för konsumtion ombord som sker under själva resan anses ha skett utomlands. Enligt Skatteverkets bedömning får resan anses påbörjad direkt när passageraren går ombord på fartyget eller luftfartyget.

Det ska vara fråga om sådana varor som rimligen kan konsumeras under själva resan.

Det ska också vara fråga om andra varor som konsumeras ombord än varor som tillhandahålls i samband med restaurangtjänster.

2 Frågeställning

Varor som omsätts ombord på fartyg i utrikes trafik är omsatta utomlands utom vid sådana resor som sker inom EU. Dock kan även varor vid resor inom EU anses omsatta utomlands om försäljning gjorts för konsumtion ombord.

Frågan är när en vara har omsatts för konsumtion ombord och vilka varor det kan vara fråga om.

3 Gällande rätt m.m.

Omsättning på fartyg eller luftfartyg i utrikes trafik räknas aldrig som omsättningar inom landet utom när resan går mellan platser inom EU och det är varor som levereras (5 kap. 1 § tredje stycket mervärdesskattelagen [1994:200], ML).

En omsättning av en vara anses som en omsättning utomlands om varan omsätts på ett fartyg eller ett luftfartyg för konsumtion ombord när avgångsorten finns i Sverige och resan genomförs inom EU (5 kap. 3 a § första stycket 5 ML).

4 Bedömning

Varor som omsätts ombord på fartyg i utrikes trafik är omsatta utomlands utom vid sådana resor som sker inom EU. Sådan försäljning av varor för konsumtion ombord som sker under själva resan ska dock anses ha skett utomlands. Enligt Skatteverkets bedömning får resan anses påbörjad direkt när passageraren går ombord på fartyget eller luftfartyget.

Det ska vara fråga om sådana varor som rimligen kan konsumeras under själva resan, dvs. varor för direktkonsumtion. Följande två situationer får anses vara försäljning av varor för konsumtion ombord.

  • Försäljning av ett cigarettpaket om försäljningen sker från en bar, en restaurang eller ett liknande ställe. När försäljning av alkohol- eller tobaksvara sker från en butik, en kiosk eller liknande ställe ska försäljningen inte anses vara för konsumtion ombord. Detta gäller även om enstaka resenärer anger att de har för avsikt att konsumera varan ombord.

  • Försäljning av mat eller dryck avsedd för direktkonsumtion från en automat eller en kiosk är försäljning för konsumtion ombord. Det kan vara fråga om en chokladbit, en plastförpackad smörgås, en plastförpackad kaka eller en burk läsk. Andra varor än mat eller dryck för direktkonsumtion som tillhandahålls från automater eller kiosker ombord på fartyg är inte omsatta för konsumtion ombord. Detta gäller även om enstaka resenärer har ett annat syfte med köpet.

Mat eller dryck som ingår i en restaurangtjänst omfattas inte av bestämmelsen om varor för konsumtion ombord. De ingår som en del i tillhandahållande av en tjänst (restaurangtjänst) som alltid är omsatt utomlands när tjänsten tillhandhålls på ett fartyg eller luftfartyg i utrikes trafik.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...