2020-03-16

Insolvens och kontrollbalansräkning

Situationen med ett mer eller mindre nedstängt samhälle kommer att leda till stora utmaningar för många företag och en hel del kommer med största sannolikhet inte att kunna drivas vidare. Vi hjälper dig med en sammanställning för att hitta in till relevanta regelverk.

Här i FAR Online finns de insolvensrättsliga bestämmelserna med konkurslagen och lagen om företagsrekonstruktion som huvudregelverk. Här finns också de speciella regler som gäller kring redovisning och revision i samband med insolvens, som när man måste upprätta en kontrollbalansräkning eller vad revisorn kan skriva i revisionsberättelsen när det inte finns förutsättningar för fortsatt drift.

I såväl Rätt Bolagsrätt som Redovisa Rätt finns också beskrivande texter om sådant som tvångslikvidation, konkurs, kontrollbalansräkning och mycket mer.

Se alla insolvensregler här
Film

Rättserien

Ett snabbt svar kan vara antingen den bästa vägen in till mer kunskap eller tillräckligt i sig självt. Ibland kanske det rent av räcker att få bekräftat det man redan vet.
 
Med Rättserien får du de snabba svaren. Se filmen om hur du får snabbast kommer åt det just du behöver.
Se filmen