2020-06-01

Ny tillfällig lagstiftning med anledning av coronaviruset

Med anledning av coronavirusets spridning har ytterligare två tillfälliga lagar tillkommit: lagen om tillfällig skattefrihet för förmån av fri parkering och gåva till anställda samt lagen om tillfällig förstärkning av stöd vid korttidsarbete. Det har också gjorts en anpassning av regelverket i anståndslagen.

Genom lagen om tillfällig skattefrihet för förmån av fri parkering och gåva till anställda införs undantag från skatteplikt för förmån av parkering i anslutning till arbetsplatsen samt för gåva till anställda till ett värde om högst 1.000 kr. Gåvan får dock inte lämnas i pengar. Lagen trädde i kraft den 1 juni och upphör att gälla vid utgången av 2020. Vad gäller förmån av fri parkering tillämpas lagen dock för förmån som lämnats efter den 31 mars.

Genom lagen om tillfällig förstärkning av stöd vid korttidsarbete ges stöd under stödmånader som infaller mellan 1 maj–31 juli 2020 vid arbetstidsminskning på 80 procent. Arbetstagarens löneminskning ska då uppgå till 12 procent.

I lagen om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall har regelverket anpassats efter rådande omständigheter bl.a. genom justering av anståndsavgiften samt att Skatteverket getts möjlighet att under vissa omständigheter helt eller delvis återkalla ett anstånd. Ändringarna trädde i kraft den 1 juni, men tillämpas på anstånd som beviljats från och med den 30 mars.