2021-10-25

Nya skärpta regler för crowdfunding

I november börjar en ny EU-förordning på området att gälla, i samband med detta träder även en ny kompletterande lag i kraft som tar sikte på företag som förmedlar gräsrotsfinansieringar via exempelvis webbplatser.

EU:s förordning om gräsrotsfinansiering (crowdfunding) syftar till att främja och reglera gränsöverskridande finansiering av företag genom gräsrotsfinansieringstjänster. Den fastställer enhetliga krav för tillhandahållande, organisation, auktorisation och tillsyn av leverantörer, samt för drift av plattformar och öppenhet och marknadsföringskommunikation avseende tjänsterna.

Den nya regleringen kommer att ställa betydligt högre krav på aktörer som tjänar pengar på gräsrotsfinansiering. Den omfattar bland annat vissa utrednings-, tillsyns- och sanktionsbefogenheter, liksom vilka möjligheter det ska finnas för investerare att föra en skadeståndstalan. Ansvarig tillsynsmyndighet blir Finansinspektionen som kommer att kunna göra ingripanden och utdela sanktioner vid överträdelser. Bland annat kommer skadestånd att kunna utdömas vid brister i investeringsfaktablad. Leverantörer ska kunna ansöka om tillstånd hos Finansinspektionen och därmed bli ställda under inspektionens tillsyn.

Lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism kommer i fortsättningen att gälla även för leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster.

Här kan du läsa den nya lagen om gräsrotsfinansiering.