2022-08-29

Kommande ändringar i IAS 12

EU har nu antagit de ändringar i IAS 12 samt följdändringar i IFRS 1 som föreslogs av IASB i maj 2021.

Ändringarna i IAS 12 Inkomstskatter klargör hur företag ska redovisa uppskjutna skatter för transaktioner som leasingavtal och nedmonteringsförpliktelser, och syftar till att minska olikheter i rapporteringen av uppskjutna skattefordringar och uppskjutna skatteskulder för leasingavtal och nedmonteringsförpliktelser. Ändringarna i IFRS 1 Första gången IFRS tillämpas syftar till att säkerställa överensstämmande mellan de båda standarderna.

Ändringarna ska tillämpas från den 1 januari 2023.

Du hittar hela IFRS-regelverket såväl på svenska som på engelska samt sammanställningar av alla beslutade och annonserade ändringar i FAR Online.

IAS 12 Inkomstskatter
Funktioner

Bokmärken

Vill du snabbt och enkelt komma åt enskilda dokument på FAR Online? Använd bokmärkesfunktionen!

Det du använder ofta är vi säkra på att du hittar till ändå, men den där tidningsartikeln som var så bra, eller lagen du bara tittar i ibland. Bokmärk dem så blir det lättare nästa gång.