2023-11-06

Hållbarhet: Så förbereder sig byråerna för CSRD

I senaste numret av tidningen Balans tas pulsen på tre olika byråer som berättar om sitt arbete med att hjälpa sina kunder att möta en helt ny verklighet, och det är bråttom. Motivet bakom den snabba processen från idé till skarpt läge för hållbarhetsrapporteringen är klimatförändringarna och omvärldsutvecklingen.

Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD, antogs av EU 2021 och från och med räkenskapsåret 2024 är storföretag skyldiga att rapportera enligt den tillhörande och nyligen antagna standarden ESRS. Balans har bland annat besökt byrån PBAB i Sköndal i Stockholm, som nästan uteslutande arbetar med små och medelstora företag som inte träffas av CSRD:s krav förrän om några år. Trots detta pågår redan nu ett intensivt arbete med att förbereda sig för det nya regelverket. Exempelvis är många av byråns företag underleverantörer till storföretag och för de senare gäller att de måste kontrollera hela ledet i sin produktionskedja när de gör sina hållbarhetsrapporter. Detta innebär att de kan komma att kräva underlag från sina underleverantörer om allting ifrån policyfrågor till uppgifter om fordonsparken. Så även om de nya hållbarhetsreglerna initialt riktar sig mot storföretag, kommer även mindre företag i produktionskedjan påverkas av reglerna på ett eller annat sätt.

Bland övrigt innehåll:

  • Inget momsavdrag för möbelköp till hemarbete – ny dom från Högsta förvaltningsdomstolen. Lars Davérus, momsspecialist på Grant Thornton, reder ut vad som är viktigt att tänka på med anledning av domen.
  • Expertfrågan handlar om hur revisorns och redovisningskonsultens uppdrag och roller påverkas av en konkurs. Advokaterna Mercedes Lennartsson Anderås och Daniel Lennartsson Anderås går igenom vad som gäller.
  • Dalacc by EE är Årets framtidsbyrå 2023. Priset presenterades i samband med FAR:s hundraårsfirande i Stockholms stadshus tidigare i höst.
  • Skatteverket och Bolagsverket får höga betyg av landets småföretag i branschorganisationen Företagarnas årliga myndighetsranking.
  • Arbetsrättkrönikan handlar om vad som krävs vid rätt till ledighet för studier, detta med anledning av ett nytt rättsfall från Arbetsdomstolen där beviljad studieledighet på felaktiga grunder bedömts vara tillräckliga skäl för avskedande.
  • I en debattartikel anser Dag Detter att redovisningspraxis inom svensk stat/offentlig sektor är eftersatt. Han efterlyser mer tydlighet och menar att offentlig nettoförmögenhet (tillgångar minus skulder) – snarare än begrepp som budgetöverskott eller skulder över BNP – bör vara måttet på finansiell styrka och framgång.
  • Jan Marton, som också presenteras i en längre intervjuartikel i detta nummer, ställer i en krönika frågan: vilket resultatmått mäter bäst aktuell ekonomisk prestation?
Här kan du läsa senaste numret av tidningen Balans.
Kurser inom

Hållbarhet

Behöver du uppdatera kunskaperna inom Hållbarhet? FAR har en rad kurser inom hållbarhet och hållbarhetsredovisning för dig som är controller, ekonomiansvarig, redovisningskonsult eller revisor.

Se alla kurser här
Funktioner

Anteckna och markera

Det som är svårt kan man behöva läsa flera gånger. Eller behöva hitta tillbaka till nästa gång man ställs inför samma problem.

Självklart ska det vara lika enkelt att anteckna på webben som i en bok – eller lättare. För det finns förstås oändligt många fler möjliheter att hitta tillbaka till sina anteckningar digitalt. Och där en bok blir gammal lever det digitala kvar. Vi sparar dina anteckningar även om texten bakom ändrats. För så vill man ju ha det, vare sig man tänkt på det eller inte.