Kan man bli avskedad för att man fått beviljat studieledighet på felaktiga grunder? Ja, det konstaterade Arbetsdomstolen i ett nyligen avgjort rättsfall.

Inte sällan uppkommer det i verksamheten då och då frågan från arbetstagare om ledighet på grund av studier. Lagen om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning (”studieledighetslagen” är en minst sagt generös lag. I korthet innebär den att arbetstagare i princip har en oinskränkt rätt till ledighet för studier under pågående anställning. Rätten innebär att arbetsgivaren inte kan neka ledighet på grund av studier och inte heller styra vilken utbildning ­arbetstagaren ska gå eller hur studierna ska läggas upp och bedrivas.

Även om arbetstagaren själv får bestämma vad hen vill studera har i praxis uttalats att studierna som arbetstagaren ansöker om ledighet för ska 1) ha en viss planmässighet, 2) ha som syfte att huvudsakligen förmedla kunskaper, och 3) ha ett upplägg och en organisation som på förhand ska vara ­bestämd. Det betyder bland annat att det måste finnas någon form av kursplan för studierna.

En arbetstagare som använder beviljad studieledighet till annat än studier, eller till studier som inte uppfyller de tre kriterierna, kan göra sig skyldig till brott mot anställningsavtalet. I det nyligen avgjorda fallet AD 2023 nr 39 kom Arbetsdomstolen fram till att en arbetstagare beviljats studieledighet på felaktiga grunder och att grund för avsked därmed förelegat.   

Anneli Lönnborg är verksam vid Advokatfirman Fylgia, www.fylgia.se.