Att coronapandemin fortfarande påverkar samhället stort märks även i denna fördjupningsbilaga. Eva Törning och Johan Roempke skriver om hur omställningsstödet ska redovisas och de båda författarna har med ytterligare en artikel, skriven tillsammans med Camilla Carlsson, om statligt stöd vid hyresrabatter. Och så har vi Hans Peter Larssons artikel Kapitalskatter post corona, tidigare publicerad i Svensk Skattetidning nr 5 2020. Intressant läsning!

Andra spännande ämnen som lyfts i detta nummer är redovisning som styrmetod för hållbar utveckling i statliga företag, ersättning till ledande befattningshavare och behovet av utveckling av den goda revisionsseden inom förvaltningsrevisionen. Bara för att nämna några.

Är du intresserad av att skriva en fördjupningsartikel? Hör av dig till mig. Inte bara får du din artikel publicerad på tidningenbalans.se och i Balans Fördjupning, du kan också ta hem CH Witts pris för bästa artikel i Balans. I år säger jag grattis till Niclas Hellman som vann CH Witts pris med sin artikel Redovisning av kreditförluster i svenska banker, publicerad i Balans Fördjupning nr 2. Priset som instiftades av PwC till CH Witts minne delades ut 17 september i samband med FARs årsstämma.

Och du – du vet väl att om du laddar hem tidningen Balans app så har du alltid tillgång även till Balans Fördjupning.

Trevlig läsning!

Charlotta Marténg

Chefredaktör

charlotta.marteng@far.se

08-506 112 49