Innehåll

Balans fördjupning nr 3 2020

Balans fördjupning mer lättillgänglig

Att coronapandemin fortfarande påverkar samhället stort märks även i denna fördjupningsbilaga. Eva Törning och Johan Roempke skriver om hur omställningsstödet ska redovisas och de båda författarna har med ytterligare en artikel, skriven tillsammans med Camilla Carlsson, om statligt stöd vid hyresrabatter. Och så har vi Hans Peter Larssons artikel Kapitalskatter post corona, tidigare publicerad i Svensk Skattetidning nr 5 2020. Intressant läsning!

Andra spännande ämnen som lyfts i detta nummer är redovisning som styrmetod för hållbar utveckling i statliga företag, ersättning till ledande befattningshavare och behovet av utveckling av den goda revisionsseden inom förvaltningsrevisionen. Bara för att nämna några.

Är du intresserad av att skriva en fördjupningsartikel? Hör av dig till mig. Inte bara får du din artikel publicerad på tidningenbalans.se och i Balans Fördjupning, du kan också ta hem CH Witts pris för bästa artikel i Balans. I år säger jag grattis till Niclas Hellman som vann CH Witts pris med sin artikel Redovisning av kreditförluster i svenska banker, publicerad i Balans Fördjupning nr 2. Priset som instiftades av PwC till CH Witts minne delades ut 17 september i samband med FARs årsstämma.

Och du – du vet väl att om du laddar hem tidningen Balans app så har du alltid tillgång även till Balans Fördjupning.

Trevlig läsning!

Charlotta Marténg

Chefredaktör

charlotta.marteng@far.se

08-506 112 49

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...