Tidningsartiklar

Debatt, opinion och affärsnytta!

Tidningsartiklar

Balans

Balans är tidningen för fri och obunden debatt om redovisning och revision. Balans behandlar också frågor rörande affärsjuridik och inom revisions- och rådgivningsbranschens intresseområden. Tidningen innehåller också reportage, nyheter och kommentarer.

Balans ges ut av FAR och kommer ut åtta gånger om året. Fördjupningsartiklarna medföljer som bilaga i vartannat nummer av Balans. Fördjupningsartiklarna publiceras även löpande på tidningenbalans.se.

Resultat

Resultat är en affärstidning med aktuella frågor för företag och företagare. 

Med ledorden aktuelltangeläget och kunskapande vänder sig Resultat direkt till företagaren och förklarar komplicerade frågor på ett enkelt sätt. Tidningen innehåller nyheter om skatter och redovisning samt andra företagsaktuella ämnen. företagare. 

Resultat utkommer med sex nummer per år. I prenumerationen av tidningen ingår även två fullspäckade faktasamlingar: Fakta för företag och företagare och Lathund vid beskattning av anställningsförmåner, samt tillgång till nyheter på tidningenresultat.se.

SkatteNytt

SkatteNytt är en av Sveriges ledande tidskrifter på skatterättens område och har så varit i över sextio år. Artiklarna i SkatteNytt täcker hela det skatterättsliga fältet som företagsbeskattning, internationell skatterätt, individbeskattning, mervärdesskatt, punktskatter, skatteprocessrätt och EU-skatterätt.