Nytt år – nya fördjupningsartiklar. Året som gick präglades till största delen av coronapandemin, något som även märktes bland fördjupningsartiklarna i Balans. I Balans fördjupningsbilaga nr 1 2021 skriver Elisabeth Raun och Eva Törning om omställningsstödet och går igenom stödåtgärden och dess konsekvenser på redovisningen.

Ole Deurell efterlyser förändringar i lagstiftningen för bostadsrättsföreningar och anser att avskrivningar på byggnad i bostadsrättsföreningar inte är en lämplig metod för nödvändigt sparande.

Under hösten presenterades en utredning som kan innebära en förändring av det skatterättsliga företrädaransvaret. I två artiklar i detta nummer skriver Björn Forssén om företrädaransvaret. Han ställer frågan om när förfarandet inleds och om företrädaransvaret i dagens form är förenligt med EU-rätten.

Missa inte heller Carl Svernlövs artikel om huruvida en beslutad utdelning kan utsläckas eller Patrik Emblads intressanta artikel om hur civilrätten förhåller sig till skatterätten.

Sitter du själv på en intressant idé som skulle platsa som fördjupningsartikel i Balans? Hör av dig till mig. Kanske blir det just din artikel vi får läsa under 2021.

Trevlig läsning!

Charlotta Marténg

Chefredaktör

charlotta.marteng@far.se

08-506 112 49