Innehåll

Balans fördjupning nr 2

Välkommen långkörare i Balans fördjupning

I femton år har Björn Gauffin och Sven-Arne Nilsson djupdykt i frågor om redovisning av immateriella tillgångar och goodwill, och under alla år har det resulterat i artiklar i Balans fördjupning. Ett imponerande arbete som jag tror att jag vågar säga saknar motstycke. I en intervju på tidningenbalans.se får Sven-Arne Nilsson frågan om hur länge de räknar med att fortsätta och svarar så här:

- Säg det … Goodwillfrågan kommer dock att överleva oss. Närmast följer vilka ändringar som IASB kommer att göra i standarderna, och vi får väl hänga med det till det blir klart.

Vi på redaktionen kan bara säga att vi ser fram mot många år med artiklar på samma tema!

Men Rörelseförvärv enligt IFRS 3 är inte det enda i det här numret. I en serie om två delar ställer Björn Forssén frågan om vart momsforskningen i Sverige är på väg och Henrik Persson redogör för tre väsentliga frågeställningar rörande tillämpning av IFRS 17 på unit-linkedavtal, en artikel som också översatts till danska för att spridas i revisionsbranschen i vårt grannland. Roligt!

Sommaren närmar sig och därmed också säsongen för årsmöten i samfällighetsföreningar. Jonas Dahlqvist har skrivit en spännande artikel med rubriken Samfälligheter under radarn där han efterlyser ett K-regelverk för samfällighetsföreningar inriktat på associationsformens speciella förutsättningar. Missa inte den!

Trevlig läsning!

Charlotta Marténg

Chefredaktör

charlotta.marteng@far.se

08-506 112 49

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...