CH Witts pris 2021 för bästa artikel i Balans tilldelades i år Henrik Persson, auktoriserad revisor på Deloitte, för Förvaltningsrevision – behov av utveckling av den goda revisionsseden. I detta nummer är Henrik Persson tillbaka med artikeln Det andra tjänstepensionsdirektivets införande i Sverige, tillämpningen så här långt och vägen framåt.

Hållbarhet är på mångas agenda men hur står det egentligen till med ambitionsnivån hos företagen när det kommer till hållbarhetsfrågorna? Klas Sundberg och Asif M Huq konstaterar i sin fördjupningsartikel att den förefaller vara låg och lyfter fram en modell för att analysera och diskutera ambitionsnivåer när det gäller företags hållbarhetsarbete.

Missa inte heller Benita Gullkvists artikel om kryptovalutor i redovisningen, Oscar Bang och Carl Svernlövs artikel om nyteckningslån och förvärvslåneförbudet eller artikeln om tillfällig skattereduktion för inventarier skriven av FAR:s Operativa grupp Finansiell Rapportering – Redovisning genom Claes Janzon och Jörgen Nilsson.

Trevlig läsning!

Charlotta Marténg

Chefredaktör

charlotta.marteng@far.se

08-506 112 49