Balans nr 12 2000

FAR-dagen: Vad tycker RN och användare om ISA?

Seminariet inleddes med att Åke Danielsson, Lars Casserberg och Lars-Gunnar Larsson beskrev:

 • revisionen i Sverige och ISA i den historiska och internationella miljön,

 • ISA:s uppbyggnad med dels tvingande grundläggande principer och viktiga tillvägagångssätt, dels vägledande allmänna kommentarer till dessa samt

 • det särskilda uttalande som ger vägledning om egenskaperna hos små företag och hur ISA ska tillämpas vid revision av små företag.

Paneldiskussionen

I paneldiskussionen deltog Eva Haage, Revisorsnämnden (RN), Johan Löfgren, Östgöta Enskilda Bank och Hans Peter Larsson, Öhrlings PricewaterhouseCoopers samt Åke Danielsson och Lars Casserberg.

Vad är nytt med ISA, blir det merarbete för revisorn och har företagarna råd med det?

Lars Casserberg, som driver en egen revisionsbyrå och i FARs styrelse är bevakningsansvarig för små företag, tyckte att den stora skillnaden jämfört med Revisonsprocessen är att ISA ger mer vägledning. Det som sägs i ISA är klokt och bra. Där står mer än i Revisionsprocessen men det behöver inte betyda merarbete. Han trodde att bättre planering och ”våga välja bort” kunde motverka det.

Johan Löfgren uppfattade att ISA verkar tydliga, vilket han såg som en kvalitetshöjning.

Eva Haage, som inom RN är ansvarig för den särskilda uppsökande tillsynen (SUT), hänvisade till en del av sina erfarenheter i enskilda fall därifrån att redan det som står i dagens Revisionsprocessen inte alltid tillämpas idag. Hon trodde att den särskilda vägledningen om revisionen i små företag kommer att vara mycket viktig.

Är vägledningen i ISA en handbok?

Nej, det är den inte, tyckte man, syftet med de vägledande kommentarerna är just att vara vägledning. Casserberg ville inte se en utveckling mot att den vägledande texten skulle bli någon sorts checklista. Han trodde inte heller att RN skulle vantolka vägledningen. Däremot såg han möjligen en viss risk att en domstol skulle kunna göra det. Eva Haage underströk att viktigare än att alltid strikt följa vägledningen är att dokumentera sina ställningstaganden.

Vilken är nyttan med revisionen och hur är det med revisionsplikten?

Ur företagar-, samhälls- och kreditgivarperspektiv finns det en klar nytta med revisionen. Det var de externa paneldeltagarna överens om. Hans Peter Larsson underströk att företagarna är heterogena. Avgörande för den direkta nyttan för den enskilde företagaren är hur revisionen presenteras, förklaras och gås igenom. Särskilt viktigt är det att vara tydlig om det som är bra och det som är dåligt. Johan Löfgren beskrev den viktiga roll som en reviderad årsredovisning med tillhörande revisionsberättelse har för en kreditgivare.

Ur ett mera allmänt nyttoperspektiv pekades det på behovet att revisorsyrket och den enskilde revisorn blir bättre på att tala med sin omvärld. Enligt Eva Haage tyder vissa anmälningar som kommer till Revisorsnämnden på att anmälaren inte förstått revisionens och revisorns uppgift. Även Johan Löfgren trodde att många inte vet vad en revisor egentligen gör och vad revisionen egentligen innebär.

Referat: Bengt Holmquist, Åsa Johansson, Lars-Gunnar Larsson, Stefan Melin

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200  
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...