Innehåll

Balans nr 12 2001

FAR-dagen 2001: Etikkommittén

Det har varit ett intensivt arbetsår för etikkommittén, berättade dess ordförande Anders Holm. Kommittén, som under året bytte namn från regelkommittén till etikkommittén, har fått ta ställning till nya lagar och till förändringar som gererats av nya FAR.

– Nu under hösten har vi börjat gå på knä lite och därför var det väldigt skönt att genomförandegruppen tillkom.

Den gruppen ska, som Balans berättade i förra numret, arbeta med implementeringen av analysmodellen i organisationen.

– Inför det här arbetet hade vi naturligtvis behov av att stämma av med representanter för de nya grupper som är på väg in i FAR. Därför har vi under året adjungerat en jurist och en skatteexpert till kommitténs arbete, sa Holm.

Man har också funderat kring frågor om representativitet vad gäller män/kvinnor, stora och små byråer och geografisk placering.

Så presenterade Anders Holm nyherterna i kommitténs arbetsordning:

  • Tydligare bevakningsansvar

  • Tillämpningen av FARs yrkesetiska regler

  • Föreslå ändringar i dessa regler

  • Sakkunnigrollen

  • Information om arbetet

– Dessutom har den internationella kontakten varit viktigt för oss liksom för revisionskommittén, framhöll Holm och pekade på att man haft samrådsmöte om MDP-frågan i Oslo tillsammans med den norska systerorganisationen och att man också haft flera kontakter med ICAEW (den engelska revisorsorganisationen) som har större vana av att hantera analysmodellen.

En utförligare beskrivning av det stora arbetet med analysmodellen i Sverige behandlades sedan i en separat programpunkt.

Bengt Holmquist och Åsa Johansson

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...