Innehåll

Balans nr 10 2006

SME-seminarier på 20 orter under hösten

Vi har kommit för att höra vad som händer framåt på revisionens område. Det är också intressant att få veta om den nya [FAR SRS] organisationen, förklarar Peter Hasselgren och Fredrik Thorell som båda arbetar på Thorell Revision i Linköping.

De deltog i en heldagskurs i Irev:s regi, i Linköping vid mitten av september. Kursen leddes av Bengt Skough, SME-ansvarig inom FAR SRS. Sammankomsten var den andra av cirka 20 tillfällen med samma innehåll som hålls runt om i landet fram till mitten av december.

– Jag presenterar den nya SME-sektionen och tar sedan upp en rad aktuella frågor, berättade Bengt Skough.

Aktuella ämnen är bl.a. åttonde bolagsrättsliga direktivet, redovisningsjäv enligt den nya aktiebolagslagen och de allmänna villkoren för fristående rådgivning. Det pågående s.k. 50/25/50-projektet – dvs. revision av små och medelstora företag -behandlades också. Liksom Bokföringsnämndens remiss om regler för K 2-företag.

Bengt Skough frågade om deltagarna stött på än det ena än det andra.

– Hur är det, har ni kontakt med den tidigare revisorn då ni tar över ett uppdrag?

Det här kan vi nog bli bättre på, enades deltagarna om. Och så var informations- och åsiktsutbytet igång.

Elisabeth Precht

Ny referensgrupp för SME-frågor

FAR SRS styrelse utsåg på sitt strategimöte i slutet av september en ny referensgrupp för SME-frågor (small- and mediumsized enterprises).

I gruppen ingår:

Maria Östman (sammankallande), vice ordförande i FAR SRS, Revidacta Revision i Härnösand

Bengt Skough, SME-ansvarig på FAR SRS

Marianne Sandberg, Marianne Sandberg revisionsbyrå, Linköping

Lennart Andrén, Lindebergs Grant Thornton i Västerås

Bo Åsell, Öhrlings PricewaterhouseCoopers, Stockholm (ingår även i FAR SRS revisionskommitté)

Gunilla Svedberg, ACT Revision, Kinna

Mikael Ernström, Ernströms Revisionsbyrå, Ljusdal

Stefan Madeling, Ernst & Young i Kalmar

SME-gruppen håller sitt första sammanträde under oktober månad. Gruppen kommer att bevaka och driva branschfrågor.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...