Vi har kommit för att höra vad som händer framåt på revisionens område. Det är också intressant att få veta om den nya [FAR SRS] organisationen, förklarar Peter Hasselgren och Fredrik Thorell som båda arbetar på Thorell Revision i Linköping.

De deltog i en heldagskurs i Irev:s regi, i Linköping vid mitten av september. Kursen leddes av Bengt Skough, SME-ansvarig inom FAR SRS. Sammankomsten var den andra av cirka 20 tillfällen med samma innehåll som hålls runt om i landet fram till mitten av december.

– Jag presenterar den nya SME-sektionen och tar sedan upp en rad aktuella frågor, berättade Bengt Skough.

Aktuella ämnen är bl.a. åttonde bolagsrättsliga direktivet, redovisningsjäv enligt den nya aktiebolagslagen och de allmänna villkoren för fristående rådgivning. Det pågående s.k. 50/25/50-projektet – dvs. revision av små och medelstora företag -behandlades också. Liksom Bokföringsnämndens remiss om regler för K 2-företag.

Bengt Skough frågade om deltagarna stött på än det ena än det andra.

– Hur är det, har ni kontakt med den tidigare revisorn då ni tar över ett uppdrag?

Det här kan vi nog bli bättre på, enades deltagarna om. Och så var informations- och åsiktsutbytet igång.

Elisabeth Precht

Ny referensgrupp för SME-frågor

FAR SRS styrelse utsåg på sitt strategimöte i slutet av september en ny referensgrupp för SME-frågor (small- and mediumsized enterprises).

I gruppen ingår:

Maria Östman (sammankallande), vice ordförande i FAR SRS, Revidacta Revision i Härnösand

Bengt Skough, SME-ansvarig på FAR SRS

Marianne Sandberg, Marianne Sandberg revisionsbyrå, Linköping

Lennart Andrén, Lindebergs Grant Thornton i Västerås

Bo Åsell, Öhrlings PricewaterhouseCoopers, Stockholm (ingår även i FAR SRS revisionskommitté)

Gunilla Svedberg, ACT Revision, Kinna

Mikael Ernström, Ernströms Revisionsbyrå, Ljusdal

Stefan Madeling, Ernst & Young i Kalmar

SME-gruppen håller sitt första sammanträde under oktober månad. Gruppen kommer att bevaka och driva branschfrågor.