Innehåll

Balans nr 5 2007

Europafrågor: Nytt banksystem sparar 100 miljarder euro per år

Tack vare EU-förordningen om gränsöverskridande betalningar behöver konsumenter i euroområdet inte betala mer för att ta ut euro från uttagsautomater eller göra kortbetalningar i euro över gränserna än vad de skulle betala för samma tjänster i det egna landet. Målet är att förverkliga detta inom alla betalningsområden och inom hela EU genom att senast 2010 skapa ett gemensamt betalningsområde, Single Euro Payment Area (SEPA). Ett väl fungerande betalningssystem är av avgörande betydelse för en effektivt fungerande inre marknad. Det skulle göra det möjligt för medborgare och företag i hela EU att göra elektroniska betalningar över gränserna med kreditkort, betalkort, elektronisk banköverföring, direktdebitering eller varje annan betalningsform precis lika enkelt, billigt och säkert som med en betalning inom landet. Enligt EU-kommissionen beräknas SEPA leda till besparingar på mellan 50 och 100 miljarder euro per år.

EU-kommissionen har lagt fram ett förslag till direktiv om betalningstjänster som planeras träda i kraft 2009. Syftet med direktivet är dels att se till att det gemensamma betalningsområdet fungerar väl genom att avskaffa rättsliga hinder i form av nationell lagstiftning, dels att effektivisera betalningsförmedlingen inom EU. Förslaget omfattar regler för bl.a. överföringstider för en betalning, hur avgifter får tas ut och vem som ansvarar för att en betalning kommer fram. Den nya lagstiftningen ska också öka konkurrensen på marknaden genom att ge andra institut än banker, så kallade betalinstitut, möjlighet att verka i hela EU.

I en utredning om banktjänster, som genomfördes av EU-kommissionen tidigare i år, avslöjas en rad konkurrensproblem på marknaderna för betalkort, betalningssystem och produkter till privatkunder och mindre företag. Den europeiska betalkortsbranschen är omfattande och inbegriper konsumentbetalningar för sammanlagt 1350 miljarder euro per år. Dessa betalningar genererar uppskattningsvis 25 miljarder euro per år i bankavgifter för EU-företagen. EU-kommissionens utredning pekar på flera problem: Starkt koncentrerade marknader i många medlemsstater, stora skillnader i handelns kortavgifter över hela EU, stora skillnader i förmedlingsavgifter mellan banker över hela EU, hög och konstant lönsamhet som antyder att bankerna i vissa medlemsstater har en betydande marknadsmakt, regler och praxis som försvagar konkurrensen på detaljhandelsnivå samt skillnader i tekniska standarder i EU.

Resultatet belyser vikten av att inrätta ett gemensamt europeiskt betalningsområde. Fram till 2010 kommer den tekniska och kommersiella infrastrukturen byggas upp. Arbetet kommer först att omfatta euroområdet och därefter alla valutor i EU, samt Norge och Island.

Civ. ek. Ewa Fallenius arbetar på Öhrlings PricewaterhouseCoopers med frågor om Europa, EU och EMU. Har du frågor i detta ämne sänd dessa till ewa.failenius@se.pwc.com.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...