Innehåll

Balans nr 8-9 2007

SME/SMP-frågor: Förenklingarna kräver specialisthjälp

Det satsas väldigt mycket på att förenkla för de små och medelstora företagen inom EU för tillfället. I Sverige pågår det ett antal utredningar som alla i något avseende styrs av förenklingsprocesserna som drivs av EU-kommissionen. Det sätts stor framtidstro till SME-företagen när många av de europeiska storföretagen förlägger allt mer av sina produktioner i länder med låga tillverkningskostnader. För att underlätta konkurrensvillkoren för de europeiska SME-företagen ska regelverken både harmoniseras och förenklas vilket inte alltid går hand i hand.

EU har som mål att minska kostnaderna för de administrativa bördorna för unionens företag med 25 procent fram till 2012. Sverige har samma mål men har (av politiska skäl?) satt tidsgränsen till 2010. Det är inom denna process som bland annat gränsvärdena för revisionsplikten ses över för de små och medelstora företagen.

I det politiska perspektivet framhålls den lagstadgade revisionen som en av de administrativa bördorna, men är den det egentligen? Är inte revisionen i mångt och mycket en konsekvens av just administrativa bördor? För att näringsliv och samhälle ska fungera på ett tillfredsställande sätt förutsätts dess parter följa ”spelreglerna”. Dessa består bland annat av mer eller mindre komplicerade civil- och skatterättsliga regelverk samt myndighetspålagor som ofta är förenade med tidsödande byråkrati.

Jag tror inte att det är många företagare som säger mot mig när jag påstår att det är här som de verkliga administrativa bördorna uppenbarar sig.

Mycket talar tyvärr för att effekterna av de pågående förenklingsprocesserna får genomslagskraft först på Ute längre sikt. Det råder till exempel viss turbulens inom redovisningsområdet till följd av att förenklingsprocesserna inte är synkroniserade. Detta kommer att leda till att när man väl tagit till sig de nya reglerna för till exempel K1, kommer dessa att behöva ändras till följd av någon annan förenklingsprocess till exempel samRoB.

En sak är säker, företagarna kommer att behöva specialisthjälp för att ta till sig förenklingarna. De förestående förändringarna i revisionsplikten öppnar stora möjligheter att tillgodose en större del kundernas önskemål än tidigare. Visst, branschen blir allt mer konkurrensutsatt, men genom att exempelvis utveckla ledarskapsrollen i befintliga kundrelationerna och öka förståelsen för kundernas direkta och indirekta behov kan tjänsteutbudet ”skräddarsys” efter kundens behov.

Processen med att ställa om från en traditionell, till en mer proaktiv och kundfokuserad yrkesroll kommer att kräva en större kontinuitet i kundkontakterna än tidigare vilket kan vara tidskrävande. Förmågan att avsätta tid till detta kommer att bli en av de viktigaste framgångsfaktorerna inom branschen.

Bengt Skough är godkänd revisor och SME/SMP-ansvarig inom FAR SRS. Har du frågor i detta ämne sänd dessa till bengt.skough@farsrs.se

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200  
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...