Innehåll

Balans nr 12 2012

Redovisningskonsult upprättade inte uppdragsbrev – fick erinran

En auktoriserad redovisningskonsult har fått en erinran av FARs disciplinnämnd, bland annat för att hon inte har upprättat uppdragsbrev med en kund.

Som skäl till att hon inte upprättat något uppdragsbrev angav redovisningskonsulten att hon uppfattat sig vara underkonsult till kundens revisor. Hennes arbete har bestått i att assistera revisorn med bokslut och deklarationer och ansvaret för att hålla kunden informerad i redovisnings- och skattefrågorna har, enligt henne, i första hand legat på revisorn. Redovisningskonsulten har bedrivit sin redovisningsverksamhet i ett eget bolag.

Enligt disciplinnämnden måste en auktoriserad redovisningskonsult för att uppfylla kraven på god yrkessed vara självständig och aktiv i förhållande till sina kunder. Denna skyldighet innefattar bland annat att alltid upprätta egna uppdragsbrev med kunderna, även när redovisningskonsulten uppfattat sig vara underkonsult till en revisor.

Enligt Svensk standard för redovisningstjänster (Reko) ska redovisningskonsulten och uppdragsgivaren definiera villkoren för uppdraget och dokumentera dessa i ett uppdragsbrev (Reko 120 Villkor för redovisningsuppdrag). Uppdragsbrevet bör upprättas innan uppdraget börjar för att klargöra ansvarsfördelningen mellan uppdragsgivaren och redovisningsföretaget.

Pernilla Halling

FARs disciplinnämnd ska inte förväxlas med Revisorsnämnden, RN. Disciplinnämnden får inte pröva en anmälan som ligger inom Revisorsnämndens tillsynsområde och avser den anmäldes revisionsverksamhet eller innefattar påstående om oredlighet. Disciplinnämnden prövar anmälningar mot medlemmar i FAR rörande ifrågasatta överträdelser av god yrkessed.

Nämndens ordförande är Göran Lambertz, justitieråd i Högsta domstolen.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...