Innehåll

Europeiska centralbanken (ECB) har beslutat att införa könskvotering. Målet är att andelen kvinnor i ledande ställning ska vara 28 procent på högre nivå och 35 procent på mellannivå. Dessa mål ska vara uppfyllda senast vid slutet av 2019.

Andelen kvinnor i ledande ställning på mellannivå är nu 17 procent och 14 procent på högre nivå. För att nå målet om en fördubbling på respektive nivå inför ECB en åtgärdsplan för könskvotering.

För ett år sedan protesterade EU-parlamentet mot mansdominansens i ECB:s ledning. EU-parlamentet har ingen formell makt över utnämningarna, men parlamentarikernas protest tycks nu ha gett effekt.