... till Carina Edlund, redovisningsspecialist på KPMG, som för fjortonde året i rad skriver Nyheter inför bokslutet i Balans. I år skriver hon tillsammans med Camilla Persson, Catharina Pramhäll och Jörgen Nilsson.

Vilka är de hetaste frågorna i år?

– I år är de absolut hetaste frågorna effekter i samband med övergång till K2 och K3. Ingen kan ha missat debatten om progressiv avskrivning eller debatten om tillämpning av komponentmetoden. Aldrig tidigare har väl redovisningsfrågor debatterats i så många olika forum.

Vilka frågor är aktuella inom redovisningsområdet under nästa år?

– I juni i år publicerade IASB en ny standard avseende redovisning av intäkter. De bolag som tillämpar IFRS behöver nu göra en noggrann genomgång vilka effekter den nya standarden kommer att ge. Leasing är ju ett område som IASB arbetat med under många år. Enligt IASB:s projektplan ska en ny standard publiceras under 2015, en standard som vi med spänning väntar på.

Du är redovisningsspecialist, vad innebär det?

– Det innebär att jag varje dag får nya spännande redovisningsfrågor! Exempelvis frågor som rör omstruktureringar inom en koncern, hur en viss transaktion ska presenteras i de finansiella rapporterna, hur en fusion ska redovisas eller vilka effekter en övergång till IFRS kan ge för en koncern. Jag är även kopplad till några av KPMG:s börsnoterade kunder och bistår våra revisorer i de redovisningsfrågor som kommer upp samt med att göra genomgångar av årsredovisningarna för att säkerställa att de är upprättade i enlighet med IFRS. Eftersom jag är ledamot i Expertpanelen som bistår Rådet för finansiell rapportering (Rådet), arbetar jag även bland annat med den normgivning som Rådet har till de noterade företagen (RFR 1 och RFR 2). Jag har även arbetat med undervisning i många år, men nu har jag begränsat det till att hålla presentationer hos de kunder som jag arbetar med löpande och då fokuserat på presentationer av nyheter inom IFRS.

Pernilla Halling