Innehåll

Med drygt 70 kontor och 1.450 medarbetare i Sverige och med närvaro i alla nordiska länder är Aspia en marknadsledande aktör inom redovisning, lön och affärsrådgivning. Balans gläntar på dörren till några av kontoren.

Det är snart ett år sedan nyheten att PwC säljer av sin redovisningsverksamhet slog ner som en bomb i branschen. Sedan dess har Aspia förvärvat KPMG:s löne- och redovisningsdel samt lönespecialisten DLN Payroll Services, och har nu runt 1.450 medarbetare på drygt 70 kontor i Sverige. Genom köpet av DLN finns byrån även i Norge, Danmark och Finland.

Visionen är att skapa möjligheter för små och medelstora företag och att hjälpa dem att driva och utveckla sina verksamheter. Erbjudandet har ett stort digitalt fokus, men tillgänglighet och tydlig lokal förankring är lika viktiga delar.

– Det är en styrka att vi finns på så många orter. All business sker ju inte i Stockholm och vi ska vara där företagen är och stötta dem i deras utveckling, säger vd Magnus Eriksson.

Inför förändringen gjorde den då tillträdande vd:n Magnus Eriksson en road trip och besökte kontor i hela landet. Ambitionen var att processen skulle vara så transparent som möjligt och att alla anställda skulle få möjlighet att ställa frågor och ventilera eventuell oro.

Reaktionerna var väldigt olika, från stor oro till att man klappade i händerna. Människor rör sig olika fort på förändringskurvan och vi ville lyssna och få alla medarbetares input, säger Magnus Eriksson.

Det blev en hel del frågor om allt från anställningsavtal och villkor till hur den nya organisationen kommer att se ut samt hur vi ska arbeta med vårt varumärke.

– Många var oroliga över hur det skulle bli när man inte längre var en del av den tidigare organisationen, och hur det skulle bli när vi blev ett eget och helt nystartat företag. Andra såg direkt fördelar och ville veta vilka möjligheter till personlig utveckling det här skulle innebära.

Det har också funnits frågor kring ägarskapet och hur det skulle bli med ett riskkapitalbolag som huvudägare.

– Vi är fortfarande en partnerägd organisation, med 29 delägare. Men med IK Investments som huvudägare har vi stora möjligheter att satsa och utvecklas, säger Magnus Eriksson.

Kommunikation är en nyckel i förändringsarbetet. Ett nytt intranät är lanserat som är utvecklat utifrån medarbetarnas behov, och varje vecka distribueras ett veckobrev med information om vad som är på gång. Medarbetarna uppmanas att ställa frågor och bidra med input till allt som rör vårt arbete kring arbetssätt, kundarbete och varumärke. Ett viktigt budskap är att möjligheterna är större nu när man inte längre begränsas av de lagar och regler som omfattar revisionsverksamhet.

– Medarbetarna är vår viktigaste resurs och här har vi a-laget inom redovisning, lön och rådgivning. Vi levererar ett högt värde och har stor relevans på marknaden. Jag upplever att vi internt har fått ett bättre självförtroende och en starkare position i branschen sedan vi blev ett självständigt bolag. Våra medarbetare inom lön, redovisning och rådgivning kan nu arbeta och utvecklas utan begränsningar utifrån oberoendereglerna. Vi har helt nya möjligheter att erbjuda andra tjänster och gå till helt nya marknader än vi hade tidigare, säger Magnus Eriksson.

Kontorsområdescheferna har varit en viktig länk i förändringsprocessen. De flesta kontoren finns visserligen kvar på samma adresser, men det är ändå mycket som är nytt. Från företagslogga och mejladresser till företagskultur.

– Vi har jobbat mycket med företagskulturen, med vision, mission och värderingar. Strategier är viktiga men styrkan ligger i kulturen. Vi pratar mycket om gruppen före jaget. Vi arbetar tillsammans, och glädje och skratt är viktigt. Det är en mänsklig kultur i kombination med ett starkt resultatfokus, säger Magnus Eriksson.

Azmir Talundzic är chef för kontorsområdet Södra Dalarna, som består av tre kontor med totalt 65 medarbetare; i Borlänge, Falun och Ludvika. Kontoret i Borlänge är helt nytt och inrett för att passa Aspias ”way of working”, det vill säga ett aktivitetsbaserat kontorslandskap. Balans besöker kontoret samma dag som det är invigning. Azmir Talundzic ser goda möjligheter för utveckling och planerar att anställa fler medarbetare de kommande åren.

– Medarbetarna är vår viktigaste resurs och nu har vi möjlighet att göra mycket mer än vi kunde tidigare. Det ger oss större möjligheter att utvecklas, både som kontor och som enskilda individer, säger Azmir Talundzic.

I och med aspias förvärv av KPMG:s redovisningsverksamhet i september förra året fick kontoren i Borlänge och Falun totalt 16 nya medarbetare.

– Det är jättebra för kontoret. Vi fick flera erfarna medarbetare från KPMG som nu jobbar med våra lite yngre medarbetare. Det är en bra blandning. Tillsammans är vi Aspia, även om vi fortfarande har ett tätt samarbete med de byråerna vi kommer ifrån, säger Azmir Talundzic.

Pernilla Nordahl är kontorsområdeschef för Sala och Västerås. I och med förvärvet av KPMG:s redovisningsdel i höstas fördubblades personalstyrkan inom kontorsområdet, från 20 medarbetare till drygt 40. Framför allt var det Västeråskontoret som växte, vilket innebar att det var dags att leta efter nya lokaler. När Balans är på besök i början av december är det invigning av det nya kontoret.

– Vi är två verksamheter som växer tillsammans och kompletterar varandra bra, både åldersmässigt och kompetensmässigt. Och ambitionen är att fortsätta växa. Vi vill bli större och kunna hjälpa fler företag i området, säger Pernilla Nordahl.

Bildandet av Aspia och de två förvärven under hösten har inneburit en stor förändring för medarbetarna.

– Det är viktigt att ha förståelse för att alla människor hanterar förändringar på olika sätt och som ledare är det viktigt att ta sig tid att lyssna. Medarbetarna behöver ges utrymme att få lufta sina tankar och funderingar, och kanske är det först i nästa steg man är mottaglig för att höra varför förändringen är så bra. Kommunikation är oerhört viktigt i en förändringsprocess, säger Pernilla Nordahl.

Annika Trydal är kontorschef på Stockholmskontoret på Torsgatan 21, med runt 75 anställda.

Vi har i hela Aspia varit väldigt tydliga med att nya kollegor från KPMG och DLN inte ska känna det som att de kommer till PwC, utan att vi är ett helt nytt företag, säger Annika Trydal.

Hon betonar vikten av att sätta medarbetarna i centrum och att lyssna.

– De flesta vill vara involverade och vi bjuder in till att ställa frågor. Hos oss finns stora möjligheter. Har man en idé så ska man veta att ledningen lyssnar, säger Annika Trydal.

Aspias målbild är att växa och stärka närvaron i Norden. På frågan om det är fler förvärv på gång svarar Magnus Eriksson varken ja eller nej.

Men en hint om vad han tror om utvecklingen får vi i svaret på frågan hur han reagerade när KPMG knackade på dörren.

– Jag blev inte alls förvånad. Det är ju en trend i branschen. Jag är mer förvånad över om man som Big 7-byrå inte funderar på en liknande lösning. Det är ju bra både för medarbetarna och verksamheten.

Pernilla Halling

Omsättning

Aspia beräknar att omsättningen 2019 blir cirka 1,5 miljarder kronor.

Aspia bakgrund

IK Investment Partners offentliggjorde sitt köp av Business Service, den del av PwC som levererar tjänster inom redovisning, lönehantering och affärsrådgivning 14 februari 2018. I juni blev det klart att även KPMG sålde sin verksamhet med drygt 250 medarbetare inom redovisning och löneadministration till det nya företaget som senare fick namnet Aspia. I augusti fortsatte Aspia att växa när man förvärvade den nordiska lönespecialisten DLN Payroll Services och etablerade sig därmed även i Norge, Danmark och Finland. DLN har ett fyrtiotal medarbetare och levererar lön till runt 200 företag.

Den digitala affärsplattformen MyBusiness började utvecklas av PwC 2010 och Aspia kommer att lansera en ny version under 2019.

Aspia startade officiellt 1 juli 2018 och har nu cirka 1.450 anställda på drygt 70 orter över landet. Aspia ägs av IK VIII-fonden genom IK Investment Partners som är ett europeiskt företag inom private equity.

Aspia förvärvar Skeppsbron Skatt

Strax före denna tidnings pressläggning kom nyheten att Aspia har förvärvat Skeppsbron Skatt. I och med förvärvet breddar Aspia sitt tjänsteutbud genom att nu även erbjuda skatterådgivning.

Skeppsbron Skatt är en av Sveriges ledande experter inom svensk och internationell företagsbeskattning samt mervärdesskatt och riktar sig till stora och medelstora företag i alla branscher. De har runt 55 anställda i Stockholm och Malmö. Verksamheten kommer att fortsätta drivas under samma namn och varumärke.

Byrån i siffror

Medarbetare: Runt 1.450 personer som jobbar med redovisning, lön och rådgivning. Målet är att under nästkommande år rekrytera ytterligare cirka 300 medarbetare.

Antal kontor: Aspia har drygt 70 lokala kontor över hela landet, från Ystad i söder till Kiruna i norr. Genom köpet av DLN Payroll Services finns Aspia även i Norge, Danmark och Finland.

Tre röster från Aspia

”Medarbetarna är vår viktigaste resurs och nu har vi möjlighet att göra mycket mer än vi kunde tidigare.”

Azmir Talundzic

”Kommunikation är oerhört viktigt i en förändringsprocess.”

Pernilla Nordahl

”De flesta vill vara involverade och vi bjuder in till att ställa frågor.”

Annika Trydal

Så löser vi ekvationen

Tjänster

Allt från redovisning och lönehantering till skatte- och affärsrådgivning.

Medarbetarna

Medarbetarna är styrkan i den digitala världen. Det är först när de kombineras som de skapar verkligt värde.

Kunderna

Allt från små till stora globala företag.

My business

MyBusiness är ett molnbaserat affärssystem med allt som behövs för att hantera ekonomin och driva företag. Allt lagras online, vilket gör att mycket kan automatiseras.

Kulturen

Strategier i all ära, men kulturen är viktigare för att nå framgång, enligt Aspias vd Magnus Eriksson.

Vision

Att skapa möjligheter för små och medelstora företag att driva och utveckla sina verkamheter.