Innehåll

Balans nr 3 2020

Krönika – Rådgivning som inte kan ges

När detta skrivs har regeringen just presenterat sitt första krispaket om korttidsarbete, tidigare korttidspermittering. Stödet handläggs av Tillväxtverket. Reglerna har aldrig tillämpats tidigare. Trycket från politik och näringsliv är stort. Företag blöder och pengar måste ut. Snabbt.

Stödet är inga helikopterpengar som ges till alla, men det är lätt att förledas att tro det. I vart fall om man följer Tillväxtverkets information om stödet och hur detta söks. Informationen är föredömligt enkelt utformad, nästan förförisk. Företag som tycker att de kvalificerar, om verket delar uppfattningen, får ett preliminärt beslut om stöd. Stöd kan återkallas och krav på återbetalning framställas om felaktiga uppgifter lämnats. Fine.

Men det förutsätter att de underlag som krävs för stödet är i vart fall någorlunda precisa, så att företag vet vilka krav som ställs.

Jag har läst både underlaget för beslutet i riksdagen, finansutskottets betänkande nr 51, och informationen på Tillväxtverkets hemsida. Jag uppfattar kraven i riksdagsbeslutet som skarpare och högre. Detta kan bli en bumerang vid en uppföljning av det preliminära beslutet. Lägg därtill att inte heller beslutet i riksdagen är särskilt precist.

Några exempel på varför råd inte bör ges.

  1. Företaget ska kunna visa på tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter att klara utmaningar i kölvattnet av covid-19. Detta ska visas i efterhand, men vad innebär det?
  2. Tillväxtverket tycker att det är olämpligt att företag gör stora aktieutdelningar och samtidigt får stöd. Riksdagens formuleringar är skarpare. Stödet kan därför regleras vid avstämningen som sker efter att stödet beviljats preliminärt.
  3. Anställda som inte är verksamhetskritiska måste först sägas upp. Vilka är det?

FAR har adresserat frågan om utdelningar och koncernbidrag, men inte fått annat svar än ovan. Rättssäkerhetsfrågor är av sekundärt politiskt intresse för stunden. Den fighten får tas när krav på återbetalningar reses, eller successivt dessförinnan. Ovan är ingen kritik, men ett tecken i den tid vi nu befinner oss i.

Hans Peter Larsson är skatteansvarig på FAR och Auktoriserad Skatterådgivare FAR.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%