Innehåll

Balans nr 3 2020

RSM jobbar för att bli Sveriges bästa arbetsplats

Sedan fyra år jobbar RSM aktivt för att få utmärkelsen Sveriges bästa arbetsplats – genom satsningen att skapa en utvecklande och hälsosam arbetsmiljö.

Att medarbetarna är med och formar RSMs värdeord bidrar till en stark sammanhållning och engagerande arbetsplatskultur. Något som är grunden för en god arbetsmiljö, menar Paulina Karlberg, revisor och skyddsombud inom arbetsmiljö på RSM Göteborg.

– När vi frågar våra medarbetare vad som är viktigt på arbetsplatsen svarar de glädje, gemenskap, engagemang och man agerar prestigelöst. De vill också känna sig sedda och hörda, säger Paulina Karlberg.

Det är undersöknings- och konsultföretaget Great Place to Work som årligen utser Sveriges bästa arbetsplatser via en medarbetarundersökning och certifieringsprocess. För RSMs del innebär det att byrån har skapat en grupp som analyserar resultatet från medarbetarundersökningen. Byrån har fått certifieringen fyra år i rad och det stora målet är komma på listan över de bästa arbetsplatserna i Sverige.

Andra delar i det proaktiva arbetet med arbetsmiljön på byråns aktivitetsbaserade Göteborgskontor är gym och möjligheten att träna på arbetstid, återhämtningsfåtölj, massage en gång i månaden, coach till alla medarbetare samt en skyddskommitté som systematiskt jobbar med arbetsmiljöfrågor.

Hur hanteras högsäsongen?

Vi har flexibel arbetstid och det finns möjlighet att jobba hemifrån. Mellan juli och september har vi sju timmars arbetsdag. Vi har också en hälsoförsäkring som gör att vi kan ringa och prata med någon i förebyggande syfte, eller om man är mitt i en stressig period. Det är otroligt uppskattat bland medarbetarna, svarar Paulina Karlberg.

Tips till andra byråer som vill följa ert exempel?

– Det viktigaste är att skapa god sammanhållning. Vi har regelbundna, frivilliga, aktiviteter, som att vi springer Göteborgsvarvet, går på AW och äter frukost ihop. Man får inte glömma att följa upp det man har bestämt och se till att det efterlevs. Ta reda på vad medarbetarna både uppskattar och saknar – och ha en öppen dialog. Det ska inte vara fult att säga att man har för mycket att göra. Vi är i en sådan bransch där många av oss vill vara bäst och lyckas. Här blir vi bättre genom att hjälpa varandra, det är så vi lyckas tillsammans.

Text: Sofia Hadjipetri Glantz

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%