Tinna Bäckman vill tvätta bort stämpeln att det skulle bli krångligare för kunden att anlita en auktoriserad redovisningskonsult: ”Det är ju snarare tvärtom”.

– Det kan låta lite skrämmande för vissa, men auktorisationen tillför ju ett stort värde för kunden. Det handlar bara om att vi måste visa dem det, säger Tinna Bäckman, Stabilisator i Östersund.

Nyligen valde hon att auktorisera sig och hon är stolt över titeln Auktoriserad Redovisningskonsult FAR.

– När jag hade fått min auktorisation valde min chef att dela det på LinkedIn, jag fick mycket positiv respons framför allt från mina kunder, säger hon.

Och det är just gentemot kunderna som Tinna Bäckman tycker att auktorisationen är viktig. I rollen som redovisningskonsult är förtroendet mellan henne och kunden A och O. Auktorisationen ger nu ett kvitto, ett slags kvalitetsstämpel, på hennes kunskaper.

– Ibland har jag pratat med kunder, framför allt mindre företag, som har trott att det blir både dyrare och framför allt krångligare för dem om de anlitar en auktoriserad redovisningskonsult i stället för en icke auktoriserad. Men så är det ju inte! Det är ju snarare tvärtom – vi kan ta bort regelbördan från företagen och ta ett större ansvar. Vi måste lyfta fram att vi har en bredare kunskap som kunden kan tjäna på, säger hon.

Text: Charlotta Marténg