Innehåll

Det är delvis en myt att kandidater från Big 4 är överlägsna på revisorsprovet. Det menar Robert Wennberg, utbildningsansvarig på FAR.

Revisorsinspektionens statistik visar att kandidater från de största byråerna klarar sig bäst på revisorsprovet. Men när Robert Wennberg, utbildningsansvarig på FAR, analyserar statistiken framträder en mer nyanserad bild.

– 31 procent av de mindre byråerna har högre andel som klarar revisors­examen än Big 4 har, säger Robert Wennberg.

Det behöver alltså inte vara storleken som är avgörande, utan det finns andra faktorer som skiljer en mer framgångsrik byrå från en mindre framgångsrik.

– Framgångsrika byråer jobbar mycket med att säkerställa att medarbetarna får rätt utbildning och bred praktik genom att de får vara med i hela revisionen från planering till rapportering och att de får vara med och diskutera alla svåra frågor, säger Robert Wennberg.

Johan Wintervalld, partner på Baker Tilly i Helsingborg, är av samma uppfattning. De senaste åren har hans byrå skickat en handfull kandidater till revisorsprovet, och alla har klarat sig.

– Förutom utvecklingssamtal och lönesamtal har alla våra medarbetare ett utbildningssamtal. Jag tror att det är nyckeln till att vi lyckas, säger han.

I utbildningssamtalet ser man över vilka typer av uppdrag medarbetaren är med på och vilka erfarenheter som saknas.

– Det viktiga är att få en bra och spridd praktik, så att man skaffar sig erfarenhet från alla områden, säger Johan Wintervalld.

För de teoretiska utbildningarna använder Baker Tilly i Helsingborg FARs hela kursutbud och är generösa med att skicka medarbetare på kurser.

– För oss mindre byråer är FAR avgörande för att våra medarbetare ska klara provet, säger Johan Wintervalld.

Vid senaste revisorsprovet klarade bara 45 procent av alla kandidaterna nivån för godkänt. Provet dessförinnan var motsvarande siffra 49 procent. Nu väntar branschen med spänning på resultatet från provet den 23–24 november.

Rakel Lennartsson