Innehåll

Balans nr 1 2021

Anlitar psykolog för att ge bättre rådgivning

Revisions- och redovisningsbyrån Revideco anlitar en psykolog som ska hjälpa medarbetarna förstå rådgivningsbehovet hos kunderna.

– Varje kund är unik med just sina frågeställningar. Branschen behöver göra som psykologerna, ringa in problemen för att greppa vad kunderna egentligen brottas med, säger Erik Emilsson, VD Revideco.

Ofta angriper konsulten kundens behov på fel sätt, menar han. Att lära sig kommunicera med kunderna och bena ut vad de vill är både hållbart och framtidssäkrat.

– Vi kanske har löst det kunden har bett om. Men har vi verkligen löst kundens problem? Vi behöver inte bara lära oss om skatter, utan också om hur människor fungerar. Ju mer vi kan identifiera problemen, desto bättre rådgivning kan vi ge.

Nu för Revideco diskussioner med en tilltänkt psykolog kring hur upplägget skulle kunna se ut att matcha rådgivningsbehovet på byrån.

– Vi måste börja där kunden befinner sig. Vi ska naturligtvis inte lösa deras privata problem, men vi kan vara inkännande och empatiska. Då kan kunden komma i ett läge där det går att diskutera bolaget, Jag hoppas att vi ska kunna se att rådgivning till ägarledda företag bygger på att vi måste förstå vad människan som driver företaget egentligen vill, för att vi ska hjälpa dem på bästa sätt, säger Erik Emilsson.

Sofia Hadjipetri Glantz

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...