Året fick en bra start. 7–8 januari skrev 211 personer revisorsprovet, ett prov som först ställdes in men som sedan med gemensamma krafter kunde genomföras trots den pågående pandemin. Därmed kan vi välkomna flera nya personer till ett spännande och varierande yrke med goda framtidsutsikter.

Det första kvartalet är det alltid högtryck i vår bransch. Och i år är det särskilt mycket att ta hänsyn till. Men trots mycket jobb och långa arbetsdagar talar många ändå varmt om det intensiva arbete som nu görs för att hjälpa landets företag genom coronapandemin.

På FAR:s agenda finns som alltid att följa och påverka utvecklingen i omvärlden. En av de stora frågorna är EU:s taxonomiförordning, som gäller från och med 2021. Taxonomin är ett gemensamt klassificeringssystem som möjliggör jämförbarhet mellan vad som är hållbart och inte hållbart ur miljösynpunkt. Syftet är att förflytta kapital till investeringar som klassas som hållbara. Det är ett spännande område som FAR:s specialistgrupp Hållbarhet har ägnat mycket tid åt under hösten. Och med runt 40 000 remissvar när förordningen var ute på remiss i slutet av förra året kan jag bara konstatera att intresset är mycket stort!

Vi har fler aktuella frågor med koppling till hållbarhet, som icke-finansiell rapportering, EU Non Financial Reporting Directive, och informationskrav kring hållbarhetsaktiviteter, EU:s Disclosure Regulation. Vi går allt mer mot ett globalt regelverk kring hållbarhetsfrågor, och precis som inom andra områden förespråkar FAR tydliga och förutsägbara regler, baserade på principer och förenkling där det är möjligt. De tankarna har vi också med oss i den angelägna frågan om revision av mindre komplexa företag, Less Complex Entities, där arbetet fortskrider på global nivå. 2021 inleddes med ett nordiskt möte om hur det regelverket kan se ut och vi kommer att ha stort fokus på detta arbete under hela 2021.

Jag ser fram emot ett fortsatt innehållsrikt och spännande år!

På Karins agenda:

  • CEO-möte IFAC, här samlas ledarna för FAR:s motsvarigheter i hela världen, digitalt i år såklart.

  • EU:s taxonomiförordning, hur den kan implementeras på ett sätt som skapar mervärde.

  • Kommunal räkenskapsrevision, snart ute på remiss.

Karin Apelman är generalsekreterare och VD i FAR.