Innehåll

Har du blivit kallad till kvalitetskontroll skatt? Så kan du bäst förbereda dig.

Inför en kontroll ska den auktoriserade skatterådgivaren eller byrån ha lämpligt och relevant underlag samt material på plats, som kvalitetskontrollanten/erna ska titta på.

Det förekommer alltså ett visst förberedande arbete för byrån. Kontrollanten tar kontakt, man ska komma överens om tid och särskild information ska samlas in. Sedan tittar kvalitetskontrollanterna på skatteverksamhetens riktlinjer och rutiner vad gäller kvalitetssäkring – samt gör stickprov på några av de auktoriserade skatterådgivarna och tittar på vissa av deras uppdrag.

– De största bovarna är att man inte har dokumenterat på ett tillräckligt bra sätt. Det är också vanligt att man inte dokumenterat eller sparat ner den granskning/ kvalitetssäkring som en kollega (fyra-ögon principen) har gjort, säger Cecilia Arrhenius, kvalitetskontrollant hos FAR.

5 tips – tänk på det här inför kvalitetskontroll skatt:

  • Ha rutiner när du tar dig an en ny kund för att undvika att hamna i olika fällor, som oberoendeproblematik.

  • Ha rutiner kring hur du sparar ner information.

  • Gör regelbundna interna kontroller och uppföljning av kunder och uppdrag.

  • Ju mer som finns färdigt på plats inför att kvalitetskontrollanten kommer, desto mer effektiv blir kontrollen.

  • Kvalitetskontrollanten kommer att hjälpa dig och byrån att bli bättre!

Sofia Hadjipetri Glantz