Innehåll

Balans nr 1 2021

Värdefulla tips inför kvalitetskontroll skatt

Har du blivit kallad till kvalitetskontroll skatt? Så kan du bäst förbereda dig.

Inför en kontroll ska den auktoriserade skatterådgivaren eller byrån ha lämpligt och relevant underlag samt material på plats, som kvalitetskontrollanten/erna ska titta på.

Det förekommer alltså ett visst förberedande arbete för byrån. Kontrollanten tar kontakt, man ska komma överens om tid och särskild information ska samlas in. Sedan tittar kvalitetskontrollanterna på skatteverksamhetens riktlinjer och rutiner vad gäller kvalitetssäkring – samt gör stickprov på några av de auktoriserade skatterådgivarna och tittar på vissa av deras uppdrag.

– De största bovarna är att man inte har dokumenterat på ett tillräckligt bra sätt. Det är också vanligt att man inte dokumenterat eller sparat ner den granskning/ kvalitetssäkring som en kollega (fyra-ögon principen) har gjort, säger Cecilia Arrhenius, kvalitetskontrollant hos FAR.

5 tips – tänk på det här inför kvalitetskontroll skatt:

  • Ha rutiner när du tar dig an en ny kund för att undvika att hamna i olika fällor, som oberoendeproblematik.

  • Ha rutiner kring hur du sparar ner information.

  • Gör regelbundna interna kontroller och uppföljning av kunder och uppdrag.

  • Ju mer som finns färdigt på plats inför att kvalitetskontrollanten kommer, desto mer effektiv blir kontrollen.

  • Kvalitetskontrollanten kommer att hjälpa dig och byrån att bli bättre!

Sofia Hadjipetri Glantz

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...