Innehåll

Vi är många som ser fram emot resultatet av Balans årliga jämställdhetsundersökning. Det är lika spännande varje år!

På VD-nivå är det lätt att ta reda på hur det ser ut, men när det gäller andra nivåer har Balans uppgifter som inte finns samlade och analyserade någon annanstans. Det är ett värdefullt initiativ. För med ett tydligt fakta­underlag går det att följa utvecklingen över tid och urskilja mönster, och sedan utifrån det arbeta strukturerat för att komma framåt.

Förra året kunde vi konstatera att branschen för första gången någonsin var jämställd på VD-nivå, i de största företagen. I årets jämställdhetsundersökning är det inte en lika stor skräll, men likväl en viktig förändring. För det är första gången som branschen i genomsnitt är jämställd på beslutsfattande nivå, bortsett från delägarnivå där det är en bit kvar.

Jag vet att samtliga byråer tar frågan på största allvar och jobbar för jämställdhet på alla nivåer. Och jag är optimistisk och instämmer med KPMG:s VD Patrik Anderbro som tror att vi inom några år kommer att se betydligt fler kvinnliga delägare, och då inte bara inom KPMG utan i samtliga byråer som ingår i undersökningen. Att kvinnor och män har samma möjligheter att göra karriär är ju en affärsmässig fråga som har stor betydelse för branschens attraktionskraft. Vi vill ju både locka till oss och behålla talangerna, både kvinnor och män!

På Karins agenda:

  • Årligt CEO-forum med IFAC.

  • Kvartalsmöte med Expertnätverket FAR-aktiva.

  • Revisionskonferens med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Skyrev.

Karin Apelman är generalsekreterare och VD i FAR.