Innehåll

Balans nr 2 2021

Direkt med Karin – Jämställdhet för en attraktiv bransch

Vi är många som ser fram emot resultatet av Balans årliga jämställdhetsundersökning. Det är lika spännande varje år!

På VD-nivå är det lätt att ta reda på hur det ser ut, men när det gäller andra nivåer har Balans uppgifter som inte finns samlade och analyserade någon annanstans. Det är ett värdefullt initiativ. För med ett tydligt fakta­underlag går det att följa utvecklingen över tid och urskilja mönster, och sedan utifrån det arbeta strukturerat för att komma framåt.

Förra året kunde vi konstatera att branschen för första gången någonsin var jämställd på VD-nivå, i de största företagen. I årets jämställdhetsundersökning är det inte en lika stor skräll, men likväl en viktig förändring. För det är första gången som branschen i genomsnitt är jämställd på beslutsfattande nivå, bortsett från delägarnivå där det är en bit kvar.

Jag vet att samtliga byråer tar frågan på största allvar och jobbar för jämställdhet på alla nivåer. Och jag är optimistisk och instämmer med KPMG:s VD Patrik Anderbro som tror att vi inom några år kommer att se betydligt fler kvinnliga delägare, och då inte bara inom KPMG utan i samtliga byråer som ingår i undersökningen. Att kvinnor och män har samma möjligheter att göra karriär är ju en affärsmässig fråga som har stor betydelse för branschens attraktionskraft. Vi vill ju både locka till oss och behålla talangerna, både kvinnor och män!

På Karins agenda:

  • Årligt CEO-forum med IFAC.

  • Kvartalsmöte med Expertnätverket FAR-aktiva.

  • Revisionskonferens med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Skyrev.

Karin Apelman är generalsekreterare och VD i FAR.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...