Långvariga kundrelationer leder till högre kvalitet och bättre rådgivningsaffärer. Det menar Confido i Växjö, redovisningsbyrån som satsar på tillväxt baserad på teknik och moderna arbetssätt.

När Confidos ägare Rolf Dahlberg tog över redovisningsbyrån 2015 hade han 30 års erfarenhet av Visma Spcs i ryggen, som en av företagets två grundare i hemstaden Växjö.

Spolar vi fram till våren 2021 har Anna Olandersson axlat rollen som VD och byråledare efter ett år som kontorschef. Hon kommer i sin tur närmast från Fortnox, där hon hade en tjänst som affärsområdesansvarig med inriktning mot redovisningsbyråer.

Gemensamt för de båda är att de brinner för att hjälpa kunden att jobba smartare med digitala verktyg. Men först och främst måste relationen till kunden tas omhand.

– Att ligga i framkant vad gäller tekniken är en självklarhet. Tekniken är vårt verktyg för effektiv leverans till våra kunder. Men det vi lägger mycket tid på är just relationsbyggandet. Att ställa frågan: Hur mår du? Och prata om framtiden. Effekten blir att vi gör ett bättre jobb och kan ge rätt typ av rådgivning, understryker Anna Olandersson.

Kärnverksamheten på byrån är redovisning, rådgivning och lön. Utöver redovisningskonsulter har Confido även ett par lönekonsulter.

Johannes Åkesson däremot har den på byrån unika titeln redovisningskonsult och digitaliseringsansvarig. Han är en intern och extern resurs som koncentrerar sig på tekniska lösningar och digitalisering, som att integrera olika system, ordna bankkopplingar och konvertera till molnbaserade lösningar – men inte minst att hjälpa kunderna i gång med nya arbetssätt.

– Du blir aldrig färdig med de här frågorna. Vi försöker hela tiden jobba smart med de digitala verktygen och hitta kundanpassade lösningar, säger han.

Det finns inget självändamål med att alla ska kunna allt på byrån. Tvärtom. Däremot är nyfikenhet, kunskapsinhämtning och team­arbete kännetecknande för de tretton medarbetarna, menar byråledaren Anna Olandersson.

Ungefär en gång i månaden samlas alla anställda för att inta så kallad kompetenslunch. Under 30–60 minuter äter personalen lunch ihop, samtidigt som de lyssnar på en intern eller extern utbildare som håller föreläsning om aktuella ämnen i branschen.

Carina Karlsson, Auktoriserad Redovisningskonsult FAR, har arbetat i över trettio år med redovisning. Mycket är sig likt sedan hon började i branschen 1990, men ändå inte.

– Kundernas behov är i princip detsamma; de behöver löpande redovisning och goda råd. Men sättet vi gör det på är annorlunda. Mycket har förändrats i hur vi jobbar. På grund av pandemin har vi dessutom ökat antalet digitala möten med våra kunder, vilket är ett bra komplement till de fysiska, så det kommer vi att fortsätta med, säger hon.

– Tekniken tillsammans med kompetensen och de långvariga relationerna är det vi är extra bra på, avslutar Anna Olandersson.

Sofia Hadjipetri Glantz