För tredje mätningen i rad fortsätter FAR att få nöjdare medlemmar.

− Det betyder inte att vi lutar oss tillbaka. Nu jobbar vi hårdare för att få ännu fler nöjda medlemmar, säger Therese Andersson, chef för verksamhetsområde Medlem på FAR.

Resultatet från årets medlemsundersökning är här. Undersökningen bekräftar det FAR fått svar på i tidigare mätningar: att medlemsrådgivningen är väldigt omtyckt.

− Det finns dock fortfarande medlemmar som inte vet att den finns och ingår i medlemskapet. Men det är roligt att medlemmarna i större utsträckning kontaktar medlemsrådgivningen, och vid fler tillfällen än ett, kommenterar Therese Andersson.

Medlemsnöjdheten fortsätter att vara hög, enligt undersökningen, och arbetet med att få ännu nöjdare medlemmar i år fortsätter.

− Dialogen med medlemmarna är viktig. En omställning har krävts när det naturliga, spontana mötet uteblivit, vilket krävt en anpassning till telefon och det digitala där vi behöver söka upp våra medlemmar. Det kommer vi att göra i större utsträckning detta år, säger Therese Andersson.

Sju av tio medlemmar tycker att FAR i stor utsträckning driver relevanta frågor, där de viktigaste frågorna är regelförenkling, branschens attraktionskraft, framtidsspaning och profilering av yrkesrollerna. Och de viktigaste skälen för medlemskapet är FAR Online, utbildningar och medlemsrådgivningen.

− Det här är delar vi också satsar på att utveckla, säger Therese Andersson.

Charlotta Marténg