Innehåll

Balans nr 5 2021

Välkommen förändring i slutbetänkande

Hoppas alla njutit av en härlig sommar och haft tid för återhämtning. För egen del har jag tillbringat den på västkusten och även om sommaren varit ganska intensiv med spännande redovisningsfrågor har jag njutit av bad, båt och trevligt umgänge.

Utöver att det varit en del redovisningsfrågor att bita i under sommaren så har jag också ägnat tid åt att läsa två intressanta slutbetänkanden. 30 juni avlämnades betänkandet Förenklingar för mikroföretag och modernisering av bokföringslagen (SOU 2021:60). Efter att ha suttit som expert i utredningen, och varit med i diskussionerna om hur bland annat bokföringslagen kan förenklas, anser jag att förslaget om att slopa kravet på arkivering av ursprungsformatet på räkenskapsinformation om den har omvandlats till ett annat format är mycket bra. Men jag hade hoppats på ett mer genomgripande förslag på förenklingar av hela bokföringslagen.

Mot bakgrund av hur samhället har förändrats de senaste tjugo åren och då inte minst hur digitala lösningar i olika sammanhang har ökat drastiskt. Tänk tillbaka på hur ni själva kommunicerade med varandra för tjugo år sedan, om man över huvud taget hade mobiltelefon så var det inte en smartphone. Även om internet och mejl fanns så användes det inte i närheten av den omfattning som sker i dag vare sig privat eller i företagsvärlden. Tänk er då att vi i princip haft samma regler för den löpande bokföringen och arkivering med mera under dessa tjugo år då vi sett en enorm digital utveckling.

På den tiden dominerade pappersfakturor och även om det blir vanligare och vanligare med e-fakturor, så förekommer fortfarande papper och det är betungande för företag att arkivera ursprungsformatet. Enligt en särskild utredning om företagens arkiveringskostnader, som genomförts i samråd med utredningen om Förenklingar för mikroföretag och modernisering av bokföringslagen uppgår de beräknade förenklingsvinsterna till 3,9 miljarder kronor per år om den föreslagna förenklingen om avskaffandet av kravet på att bevara materialet i ursprungligt skick om överföring skett till annat format på sådant sätt att det inte innebär risk för att räkenskapsinformationen förändras eller försvinner. Av den totala kostnaden är cirka 30 procent hänförlig till företag med en årlig omsättning på 0,4–80 miljoner kronor. Detta är alltså en välkommen förändring och jag hoppas nu att den föreslagna förändringen går igenom trots att jag vet att det finns motstridiga röster kring förslaget.

Sedan önskar i alla fall jag att en total översyn sker av bokföringslagen utifrån terminologi, struktur, placering av räkenskapsinformation med mera.

En dag senare, 1 juli, avlämnades slutbetänkandet Mikroföretagarkonto – schabloniserad inkomstbeskattning för de minsta företagen (SOU 2021:55). Detta var slutbetänkandet av Utredningen om förenklade skatteregler för att underlätta och främja egenföretagande. Detta är visserligen en skatteutredning men jag finner den ändå intressant då jag anser att den behöver kompletteras med förenklade redovisningsregler för att reformen verkligen ska medföra de effekter för mikroföretag som behövs.

Det finns även fler utredningar, inom olika områden, som syftar till att förenkla för företag och då med fokus på förenkling för mikroföretag. Detta bådar gott inför framtiden men det kräver också en enorm handlingskraft och driv för att dessa förenklingar ska drivas igenom. Vi har sett alldeles för många förslag som aldrig blir verklighet. Nu ser jag hösten an med fler intressanta redovisningsfrågor och hopp om att regelförändringar innebär förenklingar för företagen inte bara merarbete!

Pernilla Lundqvist ordförande i FAR:s Strategigrupp Redovisning samt FAR:s Operativa grupp Finansiell rapportering – Redovisning.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...