Innehåll

Balans nr 6 2021

”Tilliten är mer värd än den norska oljefonden”

Bevarandet av revisionsplikten är en prioriterad fråga för den norska branschorganisationen.

– Vi har inte varit tillräckligt bra på att visa på revisionens syfte, säger Karen Kvalevåg.

60 procent av de norska bolagen har valt bort revision. För den norska revisorsföreningen, DnR, närmar man sig en smärtgräns. Inte så att det går dåligt för revisionsbyråerna, tvärtom. Under alla år med frivillig revision har de fortsatt att växa både omsättningsmässigt och sett till antalet anställda. Men revisorsföreningens administrativa direktör Karen Kvale­våg är orolig för samhällskonsekvenserna om regeringen skulle vilja fortsätta att höja gränsvärdena för revisionsplikten.

– Ju mer man höjer trösklarna desto mindre blir tilliten i samhället och det blir svårare och svårare att ta den tillbaka.

För Balans berättar hon att bevarandet av revisionsplikten är en prioriterad fråga för FAR:s norska systerorganisation. Att de norska politikerna valt att gå längre än de svenska och finska ser hon som ett misslyckande för branschen i Norge.

– Vi pratar inte tillräckligt mycket om samhällsbidraget, om syftet. Man pratar om vad man gör, men inte varför man gör det. Vi vill arbeta med att få fram revisionens bidrag till samhället, och i en globaliserad värld blir det allt viktigare, säger hon.

För Karen Kvalevåg råder det ingen tvekan om att revision inte är ett aktieägarintresse utan ett samhällsintresse.

– Revision bygger tillit och för ett samhälle har det ett betydligt värde. Försök att uppskatta det värdet har kommit fram till att tilliten är mer värd än den norska oljefonden. säger hon.

Om man inte kan lita på varandra ökar transaktionskostnaderna, det blir dyrare att ta lån och dyrare att göra due diligences, exemplifierar Karen Kvalevåg. Alla har någonting att tjäna på revisionen, menar hon.

– Revisorerna sitter på mycket värdefull kompetens och kunskap som kommer tillbaka till aktieägarna. De sitter också på mycket information som det är värdefull att berätta för näringsliv och samhälle. Allt detta handlar om syftet med revisionen och det måste komma fram i högre grad.

Rakel Lennartsson

Gränsvärden revisionsplikt

Land

Antal anställda

Balansomslutning (euro)

Nettoomsättning (euro)

Sverige

3

150 000

300 000

Danmark*

12

537 000

1 075 000

Danmark*

50

6 000 000

12 000 000

Finland

3

100 000

200 000

Norge

10

2 500 000

625 000

Frankrike

50

4 000 000

8 000 000

Storbritannien

50

6 541 000

13 082 000

Tyskland

50

6 000 000

12 000 000

Huvudregel: Revisionsplikt inträder när ett av tre gränsvärden är uppfyllda. I vissa länder gäller att två av tre gränsvärden ska vara uppfyllda.

* Danmark har olika gränsvärden. De högsta trösklarna gäller för revision och de lägre för utvidgad genomgång (review). De lägre håller dessutom på att sänkas ytterligare, se text.