Normgivningen fungerar bra. Men inom några områden går åsikterna isär, enligt BFN:s undersökning.

I december 2020 inledde Bokföringsnämnden, BFN, översynen av K2- och K3-regelverken. De flesta anser att normgivningen fungerar bra i dag och menar även att rådande normgivningsteknik med indelning i allmänna råd, kommentarer och exempel, är användbar.

Men det finns några viktiga punkter där åsikterna går isär. Det gäller områden där behov av förändring finns, som struktur och kapitelindelning i regelverken, ytterligare vägledning för byte mellan regelverken, och ändrat tillämpningsområde/gränsvärde för K2.

–Det finns behov av förändringar, men dessa är inte allt för omfattande, vilket är viktigt att förmedla eftersom hundra tusentals svenska företag och flera tusen redovisningskonsulter och revisorer tillämpar regelverken, säger Stefan Pärlhem, BFN:s chef.

Ett förslag på ändringar ska preliminärt skickas ut på remiss till hösten. Beslut om ändringar tas i maj 2023.

Sofia Hadjipetri Glantz