Innehåll

Balans nr 1 2022

Arbetsrättskrönikan – Några arbetsrättsliga förändringar 2022

Runt lagen om anställningsskydd blåser förändringens vindar. Vi har också fått en ny visselblåsarlag som trädde i kraft i december 2021. Härutöver föreslås två olika EU-direktiv att implementeras i svensk rätt.

Förslagen till förändringar i lagen om anställningsskydd föreslås träda i kraft 30 juni 2022, som en direkt följd av januariöverenskommelsen. Förslagen innebär bland annat att turordningsreglerna ska ändras på så sätt att fler arbetstagare kan undantas vid arbetsbristuppsägningar, att en visstidsanställning snabbare omvandlas till en tillsvidareanställning samt att begreppet saklig grund ersätts med begreppet sakliga skäl. Syftet med förändringarna är att öka flexibiliteten och tryggheten på arbetsmarknaden för att säkerställa att den svenska arbetsrätten överensstämmer med arbetsmarknadens behov av omställning, internationell konkurrens och kompetensbehov.

Även den omdiskuterade regeln – att en ogiltigförklaring av en uppsägning leder till att anställningen ska bestå tills tvisten slutligt avgjorts – föreslås ändras så att anställningen upphör redan vid uppsägningstidens slut, även då uppsägningen är tvistig och har ogiltigförklarats. Om en domstol finner att uppsägningen saknade sakliga skäl ska lön utgå för den tidsperiod som tvisten pågått. Eftersom anställningen, enligt förslaget, inte kommer att bestå under tvisten gång diskuteras om det som en konsekvens behövs en höjning av de allmänna skadestånden för felaktiga uppsägningar och avskedanden. Det återstår att se hur förslagen landar i praktiken.

Anneli Lönnborg är advokat, verksam vid Advokatfirman Fylgia, fylgia.se.

Läs hela krönikan på tidningenbalans.se