Pensionärer som bor i Portugal eller Grekland ska från årsskiftet betala svensk skatt på sin privata tjänstepension.

1 januari 2022 upphörde Sveriges skatteavtal med Portugal och Grekland, sedan Sverige tidigare beslutat att säga upp det då privata tjänstepensioner från Sverige tidigare varit obeskattade eller lågbeskattade i Portugal och Grekland.

Från och med årsskiftet kommer nu pensionärer som är bosatta i något av länderna att få ett skatteavdrag om 25 procent på pensionen. Den som tidigare haft ett beslut om särskild inkomstskatt som innebär att ingen skatt skulle dras kommer automatiskt att få det rättat. På sin webb meddelar Skatteverket att myndigheten i sådana fall fattar ett nytt beslut med rätt nivå på skatten.

–Pensionärer som tidigare inte har haft beslut om särskild inkomstskatt behöver ansöka om det så snart som möjligt. Annars riskerar skatteavdraget att bli fel, säger Malin Barkestad, sektionschef på Skatteverket.

Charlotta Marténg