Aktörer som Blocket, Uber och Hemnet kan behöva lämna inkomstuppgifter för dem som använder tjänsterna.

Regeringens förslag till DAC 7 harskickats ut på remiss. Enligt förslaget ska plattformsoperatörerna i Sverige lämna uppgifter om alla rapporteringspliktiga säljare, med andra ord, sådana som har hemvist i Sverige, en annan medlemsstat i EU eller ett tredjeland. Uppgifterna överförs sedan från Skatteverket till andra länder med vilka det finns ett gällande avtal om utbyte.

– Det nya förslaget ökar företagens uppgiftsbörda, vilket innebär att FAR:s medlemmar måste vara väl uppsjungna för att kunna serva sina kunder, betonar Hans Peter Larsson, skatteansvarig på FAR. Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den 24 juni 2022. Förslaget föreslås träda i kraft den 1 januari 2023. Bestämmelserna om gemensamma revisioner föreslås däremot träda i kraft senare, 1 januari 2024.

– Från FAR:s håll ska vi under remissomgången föreslå att genomförandet skapar minsta möjliga administration. Att nya regler införs är däremot klart, det ska man räkna med. Därför bör man redan nu informerakunderna, säger Hans Peter Larsson.

Sofia Hadjipetri Glantz