Tydlig ökning av digitalt inlämnade årsredovisningar. Nu hyllas redovisningskonsulterna som bidragit till uppgången.

Fler än 190 000 digitalt inlämnade årsredovisningar mottogs av Bolagsverket perioden 1 januari–31 juli 2022. Eller närmare bestämt 190 560 till antalet, vilket är drygt 37 procent av alla inlämnade årsredovisningar vid nämnda tidsintervall.

Förra året var antalet digitalt inlämnade årsredovisningar under samma tidsperiod 70 462. En rejäl uppgång med andra ord, enligt siffror från Bolagsverket som Balans tagit del av.

Camilla Carlsson, auktoriserad redovisningskonsult på FAR, vill hylla alla redovisningskonsulter som har gjort ett hästjobb och medverkat till den markanta ökningen.

– Redovisningskonsulterna ligger i framkant eftersom det finns bra programstöd, särskilt vad gäller årsredovisningarna som är upprättade enligt K2. Den möjligheten har funnits länge och konsulterna har fått in vanan, säger hon.

Sofia Hadjipetri Glantz