Innehåll

Balans nr 4 2022

Arbetsrättskrönikan – Nya LAS och parallella anställningar

Många frågor under våren och tidig sommar rörde ”ryktet” att det med nya LAS inte längre kommer att vara tillåtet för arbetsgivare att förbjuda arbetstagare att vid sidan av sin anställning ha bisysslor. Rykten innehåller sällan hela sanningen.

Enligt 6 i § LAS får en arbetsgivare som huvudregel inte förbjuda dess medarbetare att även ha en parallell anställning. Den nya bestämmelsen tar enbart sikte på bisysslor som utförs under formen av en anställning. Arbetsgivare kan således även framgent, utan hinder av den nya bestämmelsen, i anställningsavtalet avtala om att arbetstagaren inte får ha bisysslor i form av förenings­ eller hobbyaktiviteter som inte utförs i form av en anställning.

Det kan låta märkligt – att en arbetsgivare måste acceptera att dess anställda parallellt har, eller kan komma att ha, även en annan anställning. Men inga regler utan undantag. Arbetsgivare behöver inte acceptera att dess anställda har en parallell anställning om den andra anställningen är arbetshindrande, konkurrerar med arbetsgivarens verksamhet på ett sätt som kan orsaka skada eller på något annat sätt kan skada arbetsgivarens verksamhet. Föreligger något av dessa tre fall behöver arbetsgivaren inte acceptera en parallell anställning. Det ska också nämnas att det i den nya bestämmelsen, 6 i § LAS, även stadgas att en arbetsgivare inte får missgynna en arbetstagare på grund av att arbetstagaren under anställningen har en anställning hos en annan arbetsgivare.

Anneli Lönnborg, är advokat på advokatfirman Nova. Hon skriver om arbetsrätt i Balans.

Läs hela krönikan på tidningenbalans.se.