Innehåll

Balans nr 5 2022

Så förbereder du dig för Reko 2023

Nu har en ny version den svenska standarden för redovisnings- och lönetjänster, Reko, lanserats. Här är förändringarna du behöver känna till.

– I årets uppdatering har vi bland annat fokuserat på medlemsföretagets organisation av redovisningsverksamheten, och framför allt vikten av att ha en organisation som arbetar med kvalitet på ett proaktivt och skräddarsytt sätt genom att förebygga brister, säger Camilla Carlsson, auktoriserad redovisningskonsult på FAR.

Reko är en kvalitetsstandard, med målsättning att säkerställa hög kvalitet i redovisnings- och lönetjänster. I Reko 2023, som ska tillämpas senast den 1 januari 2023, beskrivs hur medlemsföretaget styr sitt kvalitetsarbete och får en fungerande process för den egna kvalitetsstyrningen.

Reko 2023 har även fokuserat på förståelse av uppdragsgivarnas ekonomiska flöden och processer, hur konsulten ska hantera uppdraget när tekniken har gjort delar av redovisningen samt vikten av att bedöma rimligheten i de flöden och processer som sker med automatik.

Ett annat område som ligger i tiden är rådgivning.

– Reko har sedan tidigare en standard för uppdragsnära rådgivning och en standard för fristående rådgivning. Inom dessa områden har vi sett en tydlig utveckling och därför har vi lagt till ytterligare exempel, säger Camilla Carlsson.

I denna utgåva har även rättelser och kompletteringar i redovisnings- och/eller löneuppdraget samt bokslutsuppdrag förtydligats.

– Det är nu även en ännu tydligare koppling till EtikR 3 kring hantering av moms-, arbetsgivar- och inkomstdeklarationer, och självklart vikten av att följa medlemsföretagens riktlinjer och rutiner, säger Camilla Carlsson.

Hon poängterar också betydelsen av att man som konsult hela tiden bedömer rimligheten i uppdraget för att minimera risken för fel och brister.

– Ett riskbaserat förhållningssätt är grunden i Reko tillsammans med de nio grundläggande och obligatoriska ska-kraven som medlemsföretaget och konsulten har ett gemensamt ansvar att uppfylla. Mitt tips är att börja redan i dag att arbeta proaktivt med era kvalitetsprocesser, säger Camilla Carlsson.

Kristina Israelsson