Analysera förändringarna i BAS-kontoplanen innan de genomförs. Det anser FAR.

Förslag till en förändrad BAS-kontoplan har varit ute på remiss. BAS vill ta bort flera konton och införa en ny struktur för anläggningstillgångar. Förslagen är den första av sex delar av en större översyn som beräknas blir klar under nästa år.

− FAR är positiv till det arbete som BAS lägger ner, men tycker att förändringarna ska begränsas till att lägga till och ta bort konton vid behov. Om BAS går vidare med större genomgripande förändringar anser FAR att en omfattande konsekvensutredning behöver göras för att analysera hur det påverkar företagens kostnader, säger Pernilla Lundqvist, EY, ordförande i FAR:s Operativa grupp Finansiell rapportering Redovisning.

FAR framhåller att det skulle kunna vara av intresse för BAS att undersöka hur kontoplanen kan underlätta rapporteringen när fler företag ska upprätta en hållbarhetsredovisning. FAR ger förslag på nya konton som kan vara sådana som är kopplade till hållbarhet, exempelvis konton för solcellspaneler.

Kristina Israelsson