Vem är arbetsgivare i gigekonomin? AD har avgjort frågan.

I kölvattnet av gigarbete har en ny ”företagsform” vuxit fram, så kallade egenanställningsföretag som ofta har som verksamhetsändamål att löneadministrera arbetstillfällena.

I den arbetsrättsliga gigekonomin kan det ligga en problematik kring vem som är arbetsgivaren. Är det egenanställningsföretaget, eller är det företaget som förser arbetstagaren med arbetsuppgifter, arbetskläder etcetera som är arbetsgivare? Arbetsdomstolen har i sitt avgörande AD 2022 nr 45 gett ett svar på den frågan.

I avgörandet handlade det om ett cykelbud som inledningsvis haft en tidsbegränsad anställning hos Foodora. När cykelbudet bad om att få köra ut buden med moped i stället för med cykel blev han av Foodora hänvisad till företaget Pay Salary Sverige, en form av löneadministrationsbolag. Anställningsavtalet med Pay Salary förmedlades vid Foodora.

Efter 23 månader stängde Foodora av cykelbudet. Tvistefrågan som kom att prövas av Arbetsdomstolen var huruvida cykelbudet vid tillfället när han stängdes av från Foodoras app Roadrunner var anställd av Foodora, eller om han då var anställd hos Pay Salary och endast uthyrd till Foodora? Förenklat – vem var cykelbudets arbetsgivare? Bedömningen är att det nu är klarlagt att arbetsgivar- och arbetsmiljöansvaret i det aktuella fallet ligger på det löneadministrerande bolaget. Frågan är om egenanställningsföretagen räknat med detta ansvar?

Anneli Lönnborg är advokat på advokatfirman Nova. Hon skriver om arbetsrätt i Balans.