Engagemanget för hållbarhetsfrågorna är stort. Både hos FAR:s medlemmar och inom näringslivet, och ni som följt mig via Karin direkt har säkert förstått att hållbarhet är en av mina hjärtefrågor.

Tidigare i höstas antog EU-parlamentet the Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) med bred majoritet. CSRD är en uppdatering av Non-Financial Reporting Direcive, NFRD, som var EU:s första direktiv för hållbarhetsrapportering och nu behöver de globala regelverken harmoniseras.

Det är bra att vi kommer ett steg närmare ett regelverk som innebär att kraven för hållbarhetsrapportering skärps och fler företag kommer succesivt att omfattas. Samtidigt ger det nya direktivet FAR:s yrkeskategorier en stärkt roll i företagens hållbarhetsarbete, något som framkommer tydligt i det här numret av Balans som har tema hållbarhet.

Målet med CSRD är hållbara företag och att motverka klimatkrisen, stärka den sociala marknadsekonomin och lägga grunden till en global standard för hållbarhetsrapportering. Viktigt i CSRD är att företagen ska rapportera enligt en gemensam standard. Hållbarhetsrapporterna ska även bestyrkas.

Fler företag träffas av kravet på hållbarhetsrapportering, cirka 50 000 jämfört med knappt 12 000 i dag. De nya reglerna ska tillämpas av de största företagen från och med 2024. Från 2026 omfattas även noterade små och medelstora företag.

När hela företagets verksamhet ska genomlysas utifrån ett hållbarhetsperspektiv, berörs förutom redovisning och revision även lön och skatt, vilket innebär att alla FAR:s medlemmar kommer att påverkas av EU:s reformer för en mer hållbar ekonomi. Därför är det hög tid att sätta sig in i vad direktivet innebär och hur du på bästa sätt kan hjälpa dina kunder när direktivet träder i kraft. 

Karin Apelman är generalsekreterare och VD i FAR.

På Karins agenda

  • World Congress of Accountants (WCOA), Mumbai Indien.

  • Nationella redovisningskonferensen 2022, Lund.

  • FAR:s 100-årsjubileum 2023.