Innehåll

Det pågår en massiv kompetensutbyggnad för att möta efterfrågan på hållbarhetsområdet. Förutom nyrekrytering jobbar storbyråerna med kompetensutveckling av befintlig personal, på både bredden och djupet.

Nya lagar och regler på hållbarhetsområdet duggar tätt och träffar successivt allt fler företag.

– Vi har noterat en tydlig ökning i efterfrågan för olika granskningstjänster. Såväl hållbarhetsredovisningar som andra rapporter till exempel kopplat till hållbara finansieringslösningar, säger Outi Alestalo, delägare i EY.

För att möta efterfrågan arbetar byråerna på flera fronter, visar Balans enkät. ESG-kompetensen byggs på både bredden och djupet.

– Det handlar dels om grundkompetens för våra medarbetare som arbetar med rådgivning, dels om att bygga specialistkompetens för våra medarbetare inom affärsområdet ESG, säger Linda Corneliusson, ansvarig för ESG inom revision, PwC.

PwC har på kort tid ökat till 60 ESG-specialister, men säger samtidigt att det bara är en början. På KPMG har det skett en massiv nyrekrytering bara det senaste halvåret.

– Det senaste halvåret har vi förstärkt KPMG SLL (Sverige, Lettland och Litauen) med närmare 100 nya medarbetare som stöttar ESG-agendan ur ett bredare perspektiv, säger Tina Zetterlund, delägare i KPMG.

Grant Thornton satsar främst på att utbilda befintlig personal, eftersom det befintliga rekryteringsunderlaget är så litet. Flera byråer uppger att den redan hårda konkurrensen om talangerna blivit ännu hårdare och det gäller inte minst hållbarhetskompetens.

Lennart Nordqvist, delägare i Deloitte, påpekar att det i grunden är glädjande att det nu är så många som nu vill arbeta med hållbarhetsfrågorna och ser dem som viktiga.

– Vi märker ett stort intresse från våra medarbetare att arbeta med och lära sig mer om hållbarhetsfrågor, säger han.

Läs enkäten om hur Sveriges största revisionsbyråer bygger sin hållbarhetskompetens i ljuset av nya tuffa lagar och kraftigt ökad efterfrågan.

Enkäten hittas på tidningenbalans.se

Rakel Lennartsson