Sverige är fortfarande ett land med låg korruptionsnivå, men halkar ner på listan när Transparency International offentliggör sitt årliga korruptionsindex.

I Transparency Internationals korruptionsindex hamnar Sverige som tidigare år på en hög placering (83 poäng) men har samtidigt den lägsta poängen på 11 år. Sverige tappar två poäng jämfört med förra året skriver organisationen på sin webb och det innebär att Sverige är näst sämst i Norden. I förhållande till övriga nordiska länder har Sverige halkat ner på listan och bara Island har en lägre poäng.

Länderna poängsätts på en skala från 0 till 100, men inget land får maximal poäng. Danmark är det land som upplevs minst korrupt i världen med 90 poäng. Samma metod för indexet har använts sedan 2012 och trenden är enligt Transparency International tydlig: Det globala medelvärdet 43 för korruptionsindexet är oförändrat för elfte året i rad.

”Mer än två tredjedelar av länderna har allvarliga problem med korruption, med ett resultat under 50”, skriver Transparency International på sin webb.

Charlotta Marténg