Bankernas nya betalningsinfrastruktur, P27, läggs på is. Nu ska en övergripande översyn av planeringen göras.

Balans har vid flera tillfällen de senaste åren berättat om att bankgirosystemet ska ersättas av en ny digital betalningsplattform gemensam för Norden, P27.

Nu ser planerna ut att ändras. I ett pressmeddelande meddelade P27 Nordic Payment att förutsättningarna för att bygga en ny nordisk systemkritisk betalningsinfrastruktur har förändrats sedan P27 lanserades 2019. Nya krav och regelverk har utmanat P27:s verksamhetsmodell.

Vad som händer nu är ännu oklart. Balans har varit i kontakt med Lars-Åke Edenfeldt, Business Change Manager på det Svenska Transformationsprogrammet, som ligger under Bankföreningen. Han konstaterade att en övergripande översyn av planeringen med anledning av den information som P27 gått ut med behöver göras.

− Detta kommer vi att göra i samråd med alla som är aktiva i arbetet med transformationsplaneringen, säger han.

I sitt pressmeddelande skriver P27 att man kommer att fortsätta samarbeta med Bankgirot för att säkerställa att nuvarande betalsystem fungerar så länge det behövs. 

Charlotta Marténg