Vid årsskiftet väntas ESRS träda i kraft. I början av hösten publicerade EU-kommissionen ett slutgiltigt förslag.

ESRS, European Sustainability Reporting Standards, är ännu en förkortning att lägga på minnet när det kommer till hållbarhetsrapportering. I början av 2024 träder CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive, i kraft. I enlighet med direktivet ska fler företag än tidigare upprätta hållbarhetsrapporter enligt specifika standarder, ESRS. Dessa standarder har arbetats fram löpande och rör inte bara områden som klimat och miljö utan även samhälle och företagsstyrning. Syftet är att öka transparensen och göra det enklare att jämföra hur olika företag påverkar människor och miljön. Det ska också framgå hur verksamheten påverkas av hållbarhetsfrågor.

ESRS har varit ute på långa och många remissrundor och i början av hösten publicerade EU-kommissionen ett slutgiltigt förslag. Förslaget ska nu behandlas av Europaparlamentet och Europarådet och om inga invändningar framförs kommer förändringarna att träda i kraft den 1 januari 2024, enligt bestämmelser i CSRD.

Charlotta Marténg