Johanna Ottvar, auktoriserad revisor och byråledare för Redorev, Jönköping:

Vi ser LIA som något väldigt bra och användbart för oss såväl som för personerna som utbildar sig. Det är vårt primära rekryteringsverktyg numera. Vi får många ambitiösa och intressanta personer som ansöker om praktik och har därför ett stort urval. Personen som kommer in får tidigt känna på hur det är att arbeta på vår byrå och om den trivs med oss som grupp. Vi märker också ganska tidigt om personen skulle trivas med yrket och passa in i vår organisation. Viktigt är dock att alla på kontoret är positiva till en praktikant och att vi hjälps åt med arbetsuppgifter. Vi arbetar mycket tillsammans över lag på vårt kontor och det har gjort att fördelning av arbetsuppgifter och att lära ut till nya också blivit enklare och mer naturligt. De tre senaste praktikanterna har vi anställt och vi har även ett internt beslut att vi alltid ska ha minst en praktikant hos oss varje år oavsett om vi behöver rekrytera eller inte.

Martin Grimlund, vice VD samt marknads- och HR-ansvarig Win Win Ekonomi AB, Stockholm:

Vi har i flera år systematiskt tagit emot studenter på LIA (praktik), och har en mycket positiv erfarenhet av det. Vi brukar få in mycket motiverade och drivna personer. Många av dem har efter praktikperioden fått anställning hos oss. Vår erfarenhet är att de i vår miljö kan utvecklas snabbt, komma in i rollen och att de sedan i regel trivs mycket bra och därför stannar länge hos oss.

Charlotte Deurell Åberg, auktoriserad redovisningskonsult på Thorell Revision, Norrköping:

Vi har haft flera LIA-praktikanter hos oss och har även i flera fall anställt personerna efter att de slutfört sin utbildning. LIA-praktikanter är ett bra sätt att hitta ny personal. Som byrå får vi en möjlighet att lära känna personen innan det är dags för en eventuell anställning och som praktikant får man möjlighet att lära känna byrån. Den stora utmaningen är att hitta befintlig personal som passar som handledare och samtidigt har ledig kapacitet för att hinna handleda på ett bra sätt.